Fönsterlösning för marknadens högsta krav: WICLINE 115 AFS

Med det nya, kopplade fönstersystemet WICLINE 115 AFS presenterar WICONA en lösning för marknadens högsta krav gällande termisk isolering, ljudisolering och solskydd. 

WICLINE 115 AFS kopplat fönstersystem möter marknadens högsta krav gällande termisk prestanda, ljudisolering och solskydd. Ett nyuvecklat koncept med en interiör, isolerad fönsterbåge kombinerat med en exteriör tilläggsbåge skapar en isolerande luftspalt inuti fönstret. Konstruktionen ger en väsentlig förbättring av systemets termiska och ljudisolerande prestanda - helt utan tilläggsisolering.

Ett systemintegrerat, dolt ventilationsfilter av rostfritt stål är integrerat i överkant – en helt ny innovation från WICONA som märkbart ökar fönstersystemets skyddsegenskaper och dess komfort. Ventilationsfiltret skapar ett effektivt skydd mot smuts och insekter, och fungerar samtidigt som en ventil mellan lufttrycket inuti konstruktion och luften utanför. Detta medför inte enbart att överhettning i konstruktionen elimineras, utan konstruktionen ger också ett effektivt skydd mot kondens.

Integrerat solskydd
Det nya fönstersystemet WICLINE 115 AFS karaktäriseras också av solskydd och öppningsbegränsare elegant integrerat i konstruktionen, vilket ger ett bra skydd mot väder och vind. I stängt läge är enbart lamellerna synliga. Den övre profilskenan, sidoskenor och styrande linor samt den nedre skenan är fullt integrerade och dolda i profilsystemet. Detta skapar ett homogent uttryck både från utsidan och från insidan, samtidigt som oönskat dagsljus reduceras till ett minimum. Den yttre fönsterbågen kan öppnas individuellt och ger full åtkomst till solskyddsystemet, vilket förenklar vid rengöring och underhåll. Solskyddet kan också styras genom en applikation i mobiltelefonen.

Högsta prestanda för termisk isolering och ljudisolering
WICLINE 115 AFS karaktäriseras av Uw-värden under 0.80 W/(m²K), i standardstorlek 1 230 mm x 1 480 mm - med ett karmdjup på 115 mm och en slimmad siktlinje på 125 mm, Ug-värde 0.60 W/(m²K). Genom den innovativa isolerzonen ETC Intelligence®* med dess innovativa och intelligenta materialmix, når WICLINE 115 AFS enastående termisk prestanda ned till passivhusnivå - utan tilläggsisolering.  Då buller och höga ljudnivåer numera är ett vanligt problem i städer, blir också krav och regleringar för ljudisolering i fasader allt striktare. Ljudnivån ligger idag i snitt på 60 decibel i urbana miljöer. WICLINE 115 AFS når en hög ljudisoleringsnivå på 50 dB med ett profildjup på enbart 115 mm, vilket är likvärdigt en solid vägg med en tjocklek på 200 mm. Den maximala höjden för konstruktionen uppgår till 2 500 mm och bredden 1 200 mm. Maximal bågvikt är 200 kg med standardbeslag.

Konstruktionen har testats och godkänts under verkliga förhållanden i olika klimatzoner, i synnerhet gällande prestanda för minimal kondens. Resultatet är slående: kondensen reduceras till ett minimum – officiellt godkänt av CSTB institute in France (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Detta är en av de stora skillnaderna mellan ett traditionellt kopplat fönstersystem och nya WICLINE 115 AFS.

Det är inte enbart risken för kondens som minimeras, WICLINE 115 AFS innehar också tätningar med Anti-Fogging Technology i konstruktionen. Vanliga tätningar kan bidra till gas i konstruktionen, särskilt när de utsätts för värme, vilket i sin tur kan sätta sig på glasytorna i konstruktionen och lämna en synlig hinna. Tätningarna i WICLINE 115 AFS med Anti-Fogging Technology har utvecklats för att reducera dessa gaser, och minimerar därigenom risken för en synlig hinna på glaset.

WICLINE 115 AFS finns tillgänglig i två olika varianter. Dels kan konstruktionen fås med WICONA integrerat solskydd, vilket optimerar fönstrets prestanda. Som alternativ kan konstruktionen fås med en universal zon för solskydd, vilket gör att flera olika modeller av solskydd på marknaden kan integreras. Detta gör att solskyddssystemet kan skräddarsys utifrån särskilda krav och önskemål.

WICLINE 115 AFS är därigenom en ideal lösning för projekt med de högsta tekniska kraven på termisk prestanda, ljudisolering och solskydd, både vid nybyggnation och vid renovering. Fönstret är perfekt anpassat för hälsosektorn, såsom sjukhus, forskningscenter, laboratorier och liknande byggnader där hygien och komfort är viktiga faktorer. 

* ETC Intelligence® gör vanlig tilläggsisolering överflödig. Den innovativa teknologin ger förstklassig energiprestanda genom en intelligent mix av material i fönstrets isoleringszon. Den patenterade ETC Intelligence®- teknologin består av tre unika komponenter:

• Low-Emission - Innovativ yta som effektivt reflekterar värmestrålningen
• Low-Transmission - Effektiv värmeisolering som reducerar värmeförlusten
• Low-Convection - Optimal värmestegsgeometri i isolersteget

Taggar:

Om oss

PUSHING THE LIMITS OF ALUMINUM FAÇADES WICONA är ett tyskt internationellt premiumbrand i byggsystemsektorn inom Hydrokoncernen. WICONA producerar innovativa, hållbara och energieffektiva fasader, fönster, dörrar och profilsystem i aluminium med fokus på kundspecifika projektlösningar. WICONA positionerar sig framgångsrikt på gränsen mellan arkitekter, tillverkare och fasadbyggnadsföretag. Förslag och önskemål från projektpartners införlivas tidigt i processen så att de bästa lösningarna kan bli verklighet – både i nya byggnader och i renoveringar. Hos WICONA har hållbarhet och miljö länge varit en grundläggande del av företagets filosofi och som ett resultat av detta har projekt över hela världen genomförts och tilldelats internationellt erkända byggcertifikat som DGNB, LEED och BREEAM. WICONA finns idag i 48 länder på fyra kontinenter.

Prenumerera

Snabbfakta

WICLINE 115 AFS är den ideala fönsterlösning för projekt med högsta tekniska krav på termisk prestanda, ljudisolering och solskydd, både vid nybyggnation och vid renovering.
Twittra det här