• news.cision.com/
  • WICONA/
  • Gårda Vesta banar väg för framtidens kontor med fokus på arbetsmiljö och välbefinnande

Gårda Vesta banar väg för framtidens kontor med fokus på arbetsmiljö och välbefinnande

Report this content

Arbetsmiljön är det viktigaste bidraget för att ta hand om anställda. Det finns ett underliggande krav på arkitekter att alltid utforma något spektakulärt och unikt, samtidigt som den faktiska funktionen och välbefinnandet av arbetsmiljön också ska uppfyllas. Gårda Vesta i Göteborg är projektet som fått den eftertraktade ”WELL” certifieringen genom att basera sin design på sju koncept; hälsa, luft, vatten, ljus, ljud, mat, motion och välbefinnande.

 

Med sina 94 meter hittar man Gårda Vesta i Göteborg, och byggnaden sägs vara stadens nya landmärke. Den moderna kontorsbyggnaden består av två delar med 25 respektive 14 våningar. Bottenvåningen är utformad för att bli Gårdas sociala knutpunkt. Den urbana arkitekturen uppmanar till interaktion med både hyresgäster och invånare i grannskapet tack vare de stora sociala ytorna och restaurangen på bottenvåningen.

Winston Churchill sa en gång ”vi formar våra byggnader och därefter formar våra byggnader oss”. Den urbana arkitekturen lägger kognitiva effekter i beaktning vid sin utformning. Det har gjorts mycket forskning om designens psykologiska inverkan, och en studie från University of Waterloo i Kanada visade att människor påverkas starkt av en byggnads fasad – om det är intressant påverkar det människor positivt, men om det är mindre intressant så kommer effekten bli motsatt. Gårda Vesta är inte fascinerande endast pga. sitt fokus på hyresgästernas välbefinnande, utan även för designen. Fasaden är elegant ruff med sin blandning av cortén-stål och bländande glas och aluminiumfasader som påminner oss om närområdet – arkitekturen är en hyllning till arvet från industriella miljöer och gamla ytor.

“Gårda Vesta fokuserar på flexibla rumslösningar, utstuderat dagsljus, hög kvalitét på ljud och luftmiljö, men även utrymmen och lösningar som fokuserar på gemenskap och rörelse”
Kristina Olsson, arkitekt på White Arkitekter.   

För att tillmötesgå alla pendlare, både de som kör bil samt cyklister, har man delat upp garaget i 200 cykelparkeringsplatser och 48 parkeringsplatser för bilar. Bara genom att skapa cykelparkeringsplatser så uppmanar byggnaden sina hyresgäster att göra gröna val redan innan de ens går in i huset. Certifikatet ”WELL” ställer höga krav på byggnaden att skapa mänskliga värden, och konceptet om välbefinnande innehåller krav på belysning, ljud, luft, sociala interaktioner och motion. Något att även nämna är vikten av att stimulera hjärnan – för att uppnå certifikatet krävs också att byggnaden fokuserar på konst och design.  

 “I Gårda Vesta har vi designat en banbrytande byggnad som syftar till att ge hyresgästerna bästa möjliga förutsättningar för en trevlig och harmonisk arbetsmiljö”
Kristina Olsson, arkitekt på White Arkitekter.   

Modern arkitektur tenderar att flyttas mot sociala utrymmen som uppmuntrar gemenskap snarare än oberoende arbetsstationer. Gårda Vestas arkitektoniska bild talar mer än tusen ord, det är inte bara en fantastisk byggnad – det är ett utropstecken för arkitektur.

Arkitekt: White Arkitekter

Metallbyggare: UPB AS

WICONA-produkter: Elementfasad WICTEC EL EVO


-


 ________________________________

Under de senaste decennierna har varumärket WICONA utvecklats till en synonym för aluminiumsystem för fasader, fönster och dörrar som uppfyller de högsta standarderna på marknaden.

Denna höga tekniska standard, expertis och bearbetning av produktkvalitet samt en rad olika omfattande specialisttjänster – är alla ett viktigt bidrag till varumärkets framgång. WICONA ägs av det norska företaget Hydro, ett fullintegrerat aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder över alla kontinenter, som kombinerar lokal expertis, global forskning och en enastående produktutveckling.

>> www.wicona.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar