WICONA-produkter nu Cradle to Cradle-certifierade

WICONA, ett av Hydro Building Systems varumärken, har uppnått certifiering i bronsnivå för Cradle to Cradle (C2C) produktstandard. De systemprodukter som inkluderas i certifieringen är WICLINE 65/75 fönstersystem, WICSTYLE 65/75 och WICSTYLE 77FP dörrsystem, samt WICTEC 50 fasadsystem.

Produkter mäts idag inte enbart utifrån funktion eller estetiska egenskaper, utan också utifrån produkternas påverkan på miljön, på hälsan och utifrån ett hållbart ekonomiskt perspektiv. Dessa områden har alltid stått i fokus för WICONA. Cradle to Cradle produktstandard initierades av vetenskapsmännen Dr. Michael Braungart och William McDonough och belönades av Cradle to Cradle Products Innovation Institute, en icke vinstdrivande organisation i San Francisco (USA). Processen som leder fram till C2C-certifieringen tar formgivare och tillverkare genom en kontinuerlig produktoptimering mot en kombination av ambitiös estetik, teknisk kvalitet och högsta ekologiska standarder.

Produktcertifieringen inom C2C förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande system för produktutvecklare och tillverkare, och leder till produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation. För att kunna uppnå en av de fem nivåerna inom certifieringen (från Basic upp till Platinum) måste produkten uppnå minimikrav för aktuell nivå inom alla fem kategorier:

Materialhälsa: Tar hela försörjningskedjan i beaktande. En inventering görs av alla beståndsdelar för att en bedömning ska kunna göras av deras toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Målet är att ersätta farliga substanser med ofarliga.
Återanvändning av material: Produkter designas så att deras komponenter kan återvinnas, som en del i den tekniska cykeln. På varje certifieringsnivå måste framsteg göras för att förbättra materialcykeln.
Förnybar energi och hantering av kol: Målet är att 100% av energin för produktion så småningom ska komma från förnybara energikällor, samt att produktionen ska bli helt kolneutral.
Förvaltning av vattenresurser: Vatten i produktionsprocessen ska bevaras som värdefull resurs för alla levande varelser. På varje certifieringsnivå måste framsteg göras med strävan efter att allt avloppsvatten ska nå dricksvattenkvalitet. 
Social rättvisa och biologisk mångfald: Bolagets verksamhet bedrivs på så sätt att alla människor och ekosystem behandlas med respekt, och att framsteg kontinuerligt görs mot att uppnå en positiv effekt för människor och för vår planet.  

"Certifiering på bronsnivå är bara början..."

Philipp Müller, Head of Development på Hydro Building Systems GmbH (WICONA), förklarar bakgrunden till att WICONA har utnämnts till bronsnivå i Cradle to Cradle (C2C)- certifieringen. 

Vad har bidragit till att WICONA fått denna C2C-certifiering?
P. Müller: C2C produktstandard är både ett designkoncept och en referensram, något som redan är utbrett på de europeiska marknaderna. Den går långt bortom ren produktcertifiering och vanlig märkning. Jämfört med Green Building Label, fokuserar C2C mer på produkten och på det tillverkande företaget. Möjligheten för Hydro Building Systems, ett företag som arbetar med byggsystem i aluminium, att påverka den slutliga certifieringen är mer direkt i denna process, och mer direkt kopplad till olika parametrar. Vi ser Cradle to Cradle som nästa steg i ett mer aktivt praktiserande av "hållbarhet", som vägledande princip för varumärket WICONA, och samtidigt i att vidare identifiera positiva egenskaper på produktnivå.

Varför genomfördes C2C-processen för en grupp av produkter?
P. Müller: Vår WICONA Unisys-princip gör att närbesläktade produktgrupper kan certifieras tillsammans. Vi ville hålla kontakten med C2C enkel; det skulle vara enkelt både för beslutsfattare och intressenter att förstå och hantera. Om WICONA föreskrivs uppfyller våra fönster, dörrar och fasader automatiskt kraven för produktkvalitet enligt C2C. Ingen behöver oroa sig för huruvida korrekt produkt har beställts and levererats.

Vilken betydelse har certifieringen i och utanför branschen?
P. Müller: C2C-certifieringen kompletterar och erbjuder alternativ till de välkända byggcertifieringarna (DGNB, LEED, BREEAM, etc.) Kriteriet är direkt relaterat till produkten, och inte till hela byggnaden. Ansvaret för tillverkningen av produkten, inklusive hela prefabriceringen och försörjningskedjan, hamnar i fokus. De fem C2C-kategorierna gör det möjligt att ta hänsyn till alla aspekter av materialet som använts, tillverkningsprocessen – inklusive företagets sociala ansvar och dess inverkan på samhället – genom hela certifieringsprocessen.

Vilka egenskaper förutbestämmer produkterna för certifiering?
P. Müller: Design för återvinning; en tydlig uppdelning av material utan kompositer, och användning av återvunnet material; exempelvis i våra isolersteg. Genom att använda WICONA Unisys-principen, blir de positiva egenskaperna hos komponenter i stort sett  "överfört" till andra produkter. Enskilda komponenter tillhandahålls av strategiska leverantörer, vilka stödjer C2C och främjar detta genom innovationer.

Vilka fördelar kommer denna certifiering ge WICONA och dess partners vid planering av metallkonstruktioner?
P. Müller: C2C ger oss på Hydro Building Systems en högre och mer kvalificerad medvetenhet i den internationella, konkurrensutsatta miljön och därmed också i föreskrivningsprocessen. Därigenom kan vi positionera vårt varumärke WICONA med högt värde och ett framtidsinriktat perspektiv. Ur ett planeringsperspektiv är fördelen att med WICONA systemprodukter kan nu den lägsta C2C bronsstandarden alltid tillämpas, en fördel som också differentierar våra producenter och som de i sin tur kan dra nytta av.

I teorin, är en ännu högre certifieringsnivå (silver eller guld) tänkbart, och är det något du vill driva?
P. Müller: För WICONA är bronsnivån bara första steget.

Taggar:

Om oss

PUSHING THE LIMITS OF ALUMINUM FAÇADES WICONA är ett tyskt internationellt premiumbrand i byggsystemsektorn inom Hydrokoncernen. WICONA producerar innovativa, hållbara och energieffektiva fasader, fönster, dörrar och profilsystem i aluminium med fokus på kundspecifika projektlösningar. WICONA positionerar sig framgångsrikt på gränsen mellan arkitekter, tillverkare och fasadbyggnadsföretag. Förslag och önskemål från projektpartners införlivas tidigt i processen så att de bästa lösningarna kan bli verklighet – både i nya byggnader och i renoveringar. Hos WICONA har hållbarhet och miljö länge varit en grundläggande del av företagets filosofi och som ett resultat av detta har projekt över hela världen genomförts och tilldelats internationellt erkända byggcertifikat som DGNB, LEED och BREEAM. WICONA finns idag i 48 länder på fyra kontinenter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Produktcertifieringen inom Cradle to cradle förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats.
Twittra det här

Citat

Vi ser Cradle to Cradle som nästa steg i ett mer aktivt praktiserande av
Philipp Müller, Head of Development - Hydro Building Systems GmbH