Willhem säljer 60 lägenheter i Åstorp

Report this content

Willhem har ingått avtal om försäljning av två fastigheter i Åstorp utanför Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 85 Mkr och köpare är SBF Bostad AB.  

Affären avser fastigheterna Asken 7 och Dalian 10 innehållande totalt 60 lägenheter belägna i Åstorp, Helsingborg. Den totala uthyrningsbara arean är cirka 4 400 kvm. Försäljningen är ett led i Willhems strategi att renodla beståndet och att skapa en bättre förvaltningsenhet i Helsingborg.

Frånträde beräknas ske 1 juli.
 

Kontakt:

Mikael Granath                                                 
Vd, Willhem                                                       

E-post: mikael.granath@willhem.se             
Tfn: 0705 77 15 84


Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem

E-post: peter.malmen@willhem.se                                          
Tfn: 0705 68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juni klockan 16.00 CEST.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se

Prenumerera