Willhem säljer bostadsfastigheter i Malmö

Willhem har ingått avtal om försäljning av fyra bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 795 Mkr. Köpare är Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon. 

Affären omfattar ett bostadsbestånd med fyra fastigheter innehållande 722 hyreslägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. Fastigheterna är belägna på Lindängen i Malmö.

− Som bolag har vi haft en hög expansionstakt de senaste åren. Nu är det naturligt att se över vårt fastighetsinnehav och värdera strukturen, både utifrån att vi ökar investeringstakten i våra hus och att vi ökar andelen nyproduktion generellt. Under de år vi ägt fastigheterna har vi gjort stora investeringar i förbättringsåtgärder, och nu är vi glada att få lämna över stafettpinnen till nya ägare som vi hoppas kommer att fortsätta det arbetet, säger Mikael Granath, vd på Willhem.

Frånträde beräknas ske den 1 mars 2018. 

Kontakt:

Mikael Granath                                                       
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Madeleine Wetterström
Kommunikationschef, Willhem
E-post: madeleine.wetterstrom@willhem.se
Tfn: 0735 24 50 81

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

Taggar:

Kontakt

  • Willhem

Prenumerera