Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet

  • Intäkterna ökade med 36,3 procent till 287,8 (211,2) Mkr
  • EBITDA ökade med 337% till 52,4 (12,0) Mkr
  • EBITDA-marginalen ökade med 12,5 procentenheter till 18,2 (5,7) procent
  • Resultat per aktie före/efter utspädning ökade till 0,90 (-0,13) kr
  • Kassan uppgår till 463,6 Mkr efter en riktad nyemission som tillförde 195 Mkr före emissionskostnader och breddade ägarbasen
  • Kasinosajten Garbo har nylanserats

Januari-juni

  • Intäkterna ökade med 31,2 procent till 563,9 (429,7) Mkr
  • EBITDA ökade med 105 procent till 86,6 (42,2) Mkr
  • EBITDA-marginalen ökade med 5,5 procentenheter till 15,4 (9,8) procent
  • Resultat per aktie före/efter utspädning ökade till 1,43 (0,55) kr

Idag 21 juli kl 10.00 webbsänds presentationen av Mr Green & Co:s rapport för andra kvartalet 2017. Presentationen hålls på engelska och nås på mrg.se eller

http://www.investis-live.com/mr-green/59492d24af1e9e100098cd8c/efga.

För att ta del av presentationen via telefon ring in på:
Från Sverige 0200 125 876

Från UK 020 3059 8125

Från övriga länder +44 20 3059 8125

Lösenordet för telefonkonferensen är ”Mr Green”. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig en stund innan konferensen börjar.

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på mrg.se där du även kan se och höra presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se

Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 8.00.

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Intäkterna ökade med 36,3% i kvartalet och EBITDA-resultatet på 52,4 Mkr är vårt bästa någonsin. Våra kunder gillar det vi gör och vi tar marknadsandelar i stora delar av Europa.
Per Norman, VD