Delårsrapport januari-mars 2017

Report this content

Januari-mars

  • Intäkterna ökade med 26,4 procent till 276,1 (218,5) Mkr
  • EBITDA ökade med 13,4% till 34,2 (30,2) Mkr
  • EBITDA-marginalen var 12,4 (13,8) procent
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,53 (0,68) kr
  • Annonserade förvärvet av onlinespelbolaget Dansk Underholdning och avsikten att lansera Mr Green i Danmark under året

Händelser efter kvartalets utgång

  • Datum för årsstämman ändrat från 24 april till 16 maj
  • Styrelsen har lagt fram förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
  • Förslaget ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv
  • Förvärvet av Dansk Underholdning slutfört och därmed har Mr Green licens för kasino i Danmark

Fredagen den 28 april kl 10.00 webbsänds en presentation på mrg.se eller på http://edge.media-server.com/m/p/fsjsgnr5.

För att ta del av presentationen via telefon ring in på:
SE: +46 (0)8 5352 64 08

UK: +44(0)20 3427 19 13

Inloggningskod: 771 89 66

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91

per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72

ase.lindskog@mrg.se

Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 8.00.

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i 13 länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Taggar: