Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet

  • Intäkterna ökade med 28,4 procent till 295,1 (229,9) Mkr
  • EBITDA ökade med 191% till 50,6 (17,4*) Mkr
  • EBITDA-marginalen ökade med 9,5 procentenheter till 17,1 (7,6*) procent
  • Resultat per aktie före/efter utspädning ökade till 0,75 (-0,02) kr
  • Ett nytt prediktivt Green Gaming-verktyg har lanserats
  • En uppgraderad sportbok med unikt innehåll har lanserats

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 30,2 procent till 859,0 (659,6) Mkr
  • EBITDA ökade med 130 procent till 137,1 (59,5*) Mkr
  • EBITDA-marginalen ökade med 7,0 procentenheter till 16,0 (9,0*) procent
  • Resultat per aktie före/efter utspädning ökade till 2,18 (0,53) kr

*EBITDA Kv3 2016 avser EBITDA före poster av engångskaraktär.

Idag 27 oktober kl 10.00 webbsänds presentationen av Mr Green & Co:s rapport för tredje kvartalet 2017. Presentationen hålls på engelska och nås på mrg.se eller

http://www.investis-live.com/mr-green/59dba548f8c6f40a0074bb90/nkas.

För att ta del av presentationen via telefon ring in på:
Från Sverige 0200 125 876

Från UK 020 3059 8125

Från övriga länder +44 20 3059 8125

Lösenordet för telefonkonferensen är ”Mr Green”. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig en stund innan konferensen börjar.

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på mrg.se där du även kan se och höra presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se

Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 8.00.

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 220 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vårt erbjudande är starkare än någonsin
Per Norman, VD Mr Green & Co