Dr Richard Wood utvärderar Mr Greens nya Green Gaming-verktyg

Mr Green har anlitat dr Richard Wood för att utvärdera sitt nyligen lanserade prediktiva Green Gaming-verktyg.

Dr Richard Wood, Kanada, är psykolog och har specialiserat sig på att studera spelbeteenden. Hans forskning riktar in sig på att utveckla effektiva ansvarsfulla strategier inom spelområdet genom att undersöka såväl enskilda orsaker till riskspelande, som de strukturella egenskaperna hos spel som kan påverka personer i riskzonen. Richard Wood driver GamRes, ett oberoende forsknings- och konsultföretag som designar, genomför och utvärderar spelansvarstrategier.

I september i år lanserade Mr Green sitt prediktiva Green Gaming-verktyg, som är en av den nya generationens spelansvarsverktyg där den senaste tekniken används.
Dr Richard Wood och Mr Green har för avsikt att publicera resultaten av utvärderingarna till nytta för hela spelbranschen och dess kunder.

Med hjälp av Green Gaming-verktyget kan Mr Green erbjuda sina kunder möjligheten att förstå och behålla kontrollen över sitt spelande. Via en enkel instrumentpanel kan spelarna kontinuerligt övervaka sin spelstil, liknande en hastighetsmätare, där grönt indikerar låg risk och röd varnar om högre riskbeteende.

”Utvärderingen hjälper oss att förstå om spelarna uppskattar och använder denna typ av högteknologiska verktyg. Genom att kombinera spelarens beteendedata och återkopplingen från spelaren, borde vi kunna se i vilken utsträckning spelaren är överens med och agerar på feedback, information och de rekommendationer som de får”, säger Richard Wood.

Det prediktiva Green Gaming-verktyget analyserar kundens faktiska spelbeteende och kombinerar det med den egna uppfattningen om spelandet. På så sätt kan kunden få en personlig inblick och analys om spelandet och varningar om spelvanorna börjar bli riskabla. Mr Green kommer i sin tur att anpassa såväl erbjudanden som kommunika-tion utifrån den enskilda kundens risknivå. Spelare som visar ett ökat riskbeteende kan bli ombedda att ställa in olika gränser för tid och pengar eller ta en spelpaus under en period. För kunder med högt riskbeteende kommer Mr Green att avstå från att skicka direkta säljerbjudanden.

Verktyget har utvecklats tillsammans med Sustainable Interaction samt Sebastian Gassner. Sustainable Interaction är ett bolag baserat i Lund som specialiserat sig på att utveckla digitala produkter och diagnostiska verktyg inom ansvarsfullt spelande och psykosocial hälsa. Sebastian Gassner har sin bas i Österrike och är expert på spelansvarsteknisk utveckling.

"Det bästa sättet att ständigt vidareutveckla en produkt är att testa, utvärdera och vara transparent. Med hjälp av dr Wood kommer både vi själva och spelbranschen att kunna lära oss vad som fungerar utifrån kundernas behov av att kontrollera sitt eget riskbeteende”, säger Jesper Kärrbrink, VD för Mr Green Ltd på Malta.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med hjälp av dr Wood kommer både vi själva och spelbranschen att kunna lära oss vad som fungerar utifrån kundernas behov av att kontrollera sitt eget riskbeteende
Jesper Kärrbrink, VD Mr Green Ltd på Malta