TPG FÖRVÄRVAR DET GLOBALA TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAGET WILSON

TPG FÖRVÄRVAR DET GLOBALA TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAGET WILSON Post-, express- och logistikkoncernen TPG N.V. har tillkännagett förvärvet av det globala transport- och logistikföretaget Wilson Logistics Group från Nordic Capital. Köpeshillingen är ca 2,35 miljarder SEK (ca 257 miljoner EUR) och kommer att finansieras med egna likvida medel. I enlighet med TPGs strategi, är detta det första steget i etablerandet av en global plattform inom freight forwarding och förstärker ytterligare TPGs position som världsledande logistik- och expressleverantör. Wilson har en stark global verksamhet inom freight forwarding i 28 länder, med tyngdpunkt på de nordiska länderna. Med en omsättning på ca 6 516 miljoner SEK (714 miljoner EUR) under 2003 och mer än 2000 anställda, tillförs TPG genom förvärvet av Wilson, kapacitet inom global freight forwarding till redan existerande delar inom Express- och Logistikdivisionerna. Förvärvet förstärker ytterligare TPGs betydande fotfäste inom nyckelsegment såsom bilindustrin, elektronik, teknologi och FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Genom Wilson erhåller TPG unik branschkunskap. Bland Wilsons tillgångar finns även toppmoderna IT-system samt en bred global kundbas. Genom förvärvet av Wilson kan TPG erbjuda sina nuvarande logistikkunder hela skalan av tjänster inom supply chain management, flygfrakt och sjötransporter. Det breddade serviceutbudet förväntas attrahera nya kunder till TPGs logistikverksamhet. Wilson kommer att bilda en ny plattform inom TPG genom bildandet av affärsområdet freight forwarding, vilket kommer att ligga i Logistik-divisionen. Det fortsatta engagemanget från Wilsons ledning har säkerställts. Ledningen kommer att arbeta nära TPG för att integrera och driva det nya affärsområdet. TPG har identifierat betydande synergi potential bl.a. genom en fortsatt expansion av verksamheten genom cross selling mellan koncernernas kundbaser samt betydande operationella synergieffekter, främst genom ökad inköpskraft inom flygfrakt. Freight forwarding kommer att ytterligare stimulera TPGs tillväxt. Wilsons verksamhet binder begränsat med kapital, har god tillväxt och mycket goda framtidsutsikter. Genom tillskottet av Wilson förväntas TPG kunna öka sin tillväxttakt inom sina nyckelsegment och marknader. Peter Bakker, CEO för TPG, säger: "Förvärvet är TPG's första stora steg mot att utvidga våra möjligheter i det globala freight forwarding segmentet. Som en global aktör erbjuder Wilson en stabil verksamhet och ett omfattande flyg- och sjöfraktnätverk i 28 länder. Wilsons utomordentliga rykte som ett effektivt och pålitligt företag är oerhört viktigt. Affären är goda nyheter för såväl TPG's kunder som för våra aktieägare." Henrik von Sydow, CEO för Wilson Logistics Group tillägger: "Vi tror att den styrka som TPG kommer att bidra med, bl.a. avseende ökad inköpskraft, geografisk räckvidd och de tjänster som TPG-koncernen erbjuder inom framförallt sina globala Logistik- och Expressdivisioner, kommer att stärka Wilsons konkurrenskraft till gagn för våra kunder och våra medarbetare. Det kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta vår tillväxt och snabbt ta oss till en ny, högre nivå. Den strategiska passformen mellan Wilson och TPG är påfallande." Affären förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande och förväntas bli klar under tredje kvartalet 2004. TPG N.V., with its two brands TNT and Royal TPG Post, is a global provider of mail, express and logistics services. The group employs over 163,000 people in 64 countries and serves over 200 countries. For 2003 the company reported sales of E11.9 billion. TPG N.V. is publicly listed on the stock exchanges of Amsterdam, New York, London and Frankfurt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT21280/wkr0001.pdf Press release TPG svensk

Dokument & länkar