Wilson Logistics Sweden satsar vidare på tredjepartslogistik

Wilson Logistics Sweden satsar vidare på tredjepartslogistik Wilson Logistics Sweden köper skånska Magenta Logistics i Höganäs. Det är andra steget på kort tid i företagets satsning på tredjepartslogistik. För mindre än en vecka sedan tillkännagav Wilson öppnandet av ett tredjepartslager i Göteborg. - Vi satsar medvetet på att bli en komplett logistikpartner som kan erbjuda kunderna hela kedjan av logistiktjänster, från kundens leverantör i utlandet via lager till slutkund, säger Pontus Henryz, chef för affärsområde logistik på Wilson Logistics Sweden. Wilson Sweden's köp av Magenta Logistics omfattar hela verksamheten; höglager, kundavtal och övertagande av personal. - Genom köpet av Magenta får vi tillgång till en etablerad, stabil verksamhet med kundstock och lokaler, stor kompetens och en stark entreprenörsanda, säger Pontus Henryz. Köpet är ytterligare ett steg i Wilson Logistics Sweden´s satsning på tredjepartslogistik. - Att kunna erbjuda tredjepartslogistik med lagerhantering är strategiskt viktigt för oss som marknadsledare på inflöden till Sverige på såväl sjö- som flygtransporter. Vi vill vara en heltäckande strategisk partner som kan erbjuda kunderna smarta, smidiga lösningar med stöd av IT-baserade tjänster längs hela logistikkedjan, säger Pontus Henryz. Magenta Logistics är alltså en väl fungerande verksamhet med upparbetad kundstock och kompetens. Nyförsäljningen kommer nu i första hand att fokuseras på inflöden från Asien, en viktig del i Wilson Logistics Sweden´s verksamhet. - Köpet innebär att vi utöver lagerhantering kan erbjuda våra kunder lossning av containers där vi nu får full kvalitetskontroll, sortering, packning, streckkodning, märkning, elektronisk statusuppdatering, direktdistribution till slutkund i stället för till kundens lager etc. Vi kan också erbjuda cross-docking. När lageranläggningen är fullt utbyggd räknar vi med att den omsätter ca 10 miljoner kronor, säger Pontus Henryz. - Med Wilson som ägare får vi den globala aktörens alla fördelar; inköpskraft, etablerade försäljningskanaler, e-logistik, möjlighet att erbjuda helhetslösningar, säger Sten Bergman, en av Magentas delägare som nu blir platschef. Magenta ligger i Höganäs strax norr om Helsingborg. Från starten tar Wilson över höglager och kontor på cirka 3.500 kvm. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=25640 För mer information kontakta Pontus Henryz, chef för affärsområde logistik, Wilson Logistics Sweden, tel: 031-42 96 03, pontus.henryz@se.wilsonlog.com, eller Arne Hanson, regionchef Wilson Logistics Sweden, tel: 042-385200, arne.hanson@se.wilsonlog.com, eller Sten Bergman, platschef Magenta Logistics, tel: 042-343400 mail@magentalogistics.com, eller Anna Cederberg Gerdrup, informationsdirektör Wilson Logistics Group, tel: 031-42 98 20, anna.gerdrup@hq.wilsonlog.com Wilson Logistics Sweden ingår i Wilson Logistics Group, som är Skandinaviens största leverantör av globala transport- och logistktjänster inom flyg- och sjöfrakt. Wilson Logistics Swedens nettoomsättning 2003 beräknas uppgå till 2 miljarder kronor. Företaget har kontor på 10 platser i Sverige och antalet medarbetare uppgår till ca 330. Wilson Logistics Groups nettoomsättning2002 uppgick till 5,9 miljarder kronor med 2100 medarbetare i 27 länder med 130 kontor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030508BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030508BIT01040/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030508BIT01040/bild.html Pictures