Analysguiden: Grönt ljus för Wilson

Wilson har fått klartecken för föreslaget studieupplägg inför fas III-studien. Goda långtidsresultat från den tidigare kliniska studien stärker utsikter till framgång. Vi höjer sannolikhet till godkännande och motiverat värde.

Wilson Therapeutics har den senaste tiden levererat viktiga positiva besked rörande bolagets flaggskeppsprojekt WTX-101 för behandling av Wilsons sjukdom. Nyligen fick bolaget klartecken av de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna att starta en registreringsgrundande fas III-studie. Denna kommer att utföras i enlighet med det föreslagna studieprotokollet. Mot bakgrund av den framgångsrika fas II-studien är det en fördel att exempelvis den primära målsätt­ningen, att sänka nivån av fritt koppar i patienterna, kommer att utvärderas med samma metod även i den kommande fas III-studien. Omfattningen och studie­längden är också i linje med vad bolaget tidigare har kommuni­cerat, vilket vi ser som positivt. 

Tidigare i höst presenterades en långtidsuppföljning av patienter från den genomförda fas II-studien. Samtliga patienter som genomgick 24 veckors behandling i studien har fortsatt behandlingen under 48 veckor. Den längre utvärderingen visar att de initiala förbättringar som observerades har bibehållits eller förstärkts efter 48 veckor. Det kanske mest betryggande beskedet gällde säkerheten då inga förhöjda levervärden observerades. Därtill har en vetenskaplig artikel baserad på fas II-studien publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Publiceringen ger en kvalitetsstämpel och under­stryker att det finns ett stort intresse för behandlingen från ledande medicinsk expertis inom området.

Wilson kommer nu att slutföra förberedelser för studien som förväntas komma igång i början av 2018. Klartecken för att starta studien leder till att vi höjer förväntad sannolikhet till lansering. Aktiekursen har stigit med drygt 60 procent sedan vår senaste uppdatering, vilket vi anser motiverat givet det positiva nyhets­flödet och en låg värdering i utgångsläget. Vi höjer motiverat värde till 155 kronor (122).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera