Nytt antal aktier och röster i Wilson Therapeutics

Antalet aktier och röster i Wilson Therapeutics AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomföra riktade nyemissionen. Genom nyemissionen ökade antalet aktier och röster med 2 572 024.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 28 292 272 aktier och röster i Wilson Therapeutics.

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: anders.martin-lof@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com


  
Informationen i pressmeddelandet är sådan som Wilson Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 07.00 CET.

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Dokument & länkar