Wilson Therapeutics stärker styrelsen och utnämner Birgitte Volck och Björn Odlander till nya ledamöter

Vid årsstämman i Wilson Therapeutics AB (publ) valdes Dr Birgitte Volck och Dr Björn Odlander till nya styrelseledamöter.

Dr Birgitte Volck är Senior Vice President och ansvarig för forskning och utveckling inom sällsynta sjukdomar på GlaxoSmithKline i London. Dr Volck har omfattande utvecklingsexpertis inom särläkemedel och har mer än 17 års erfarenhet från ledande roller inom bioteknikindustrin. Före GlaxoSmithKline arbetade hon som medicinsk chef och utvecklingschef på Sobi och har också haft ledande roller hos Amgen, Genzyme och Pharmexa. Under sin karriär har Dr Volck ansvarat för såväl tidiga som sena utvecklingsprogram, genomfört produktlanseringar och regulatoriska strategier, i synnerhet för nya läkemedel för ovanliga sjukdomar. Hon är läkare och har en doktorsexamen från Köpenhamns universitet.

Dr Volck kommenterade: “Jag brinner för att få fram nya behandlingsalternativ till patienter med ovanliga sjukdomar och är glad för möjligheten att arbeta med ett företag som delar denna vision. Detta är en viktig tid för Wilson Therapeutics eftersom bolaget är på väg att inleda den registreringsgrundande studien för WTX101 och börjar bygga upp sin kommersiella organisation. Jag ser fram emot att arbeta med styrelsen och dela med mig av den kunskap som jag har fått under alla de år som jag har arbetat med ovanliga sjukdomar för att hjälpa företaget att förverkliga sin långsiktiga vision.”

Dr Björn Odlander är Managing Partner och grundare av HealthCap, ett ledande europeiskt riskkapitalbolag som satsar på nya terapier för behandling av sjukdomar med stora medicinska behov. Dr Odlander har mer än 25 års erfarenhet från bioteknikindustrin och han har varit engagerad i ett antal företag som har lanserat nya läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar på marknaden. Han är läkare och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet i Stockholm.

”Jag var styrelseledamot i Wilson Therapeutics i två år efter bolagets start. Vi såg redan då att WTX101, som är en helt ny klass av läkemedel med en unik verkningsmekanism och kan doseras en gång om dagen, hade potential att revolutionera behandlingen av denna allvarliga sjukdom. Sedan dess har företaget fortsatt att utvecklas exceptionellt bra så det är väldigt spännande att vara tillbaka,” kommenterade Dr. Odlander.

"Birgitte har en lång och framgångsrik karriär inom bioteknikindustrin med en imponerande meritlista inom forskning, utveckling och medical affairs,” sade Andrew Kay, styrelseordförande i Wilson Therapeutics. "Det kommer att vara mycket värdefullt för styrelsen att ha tillgång till hennes fokus på sällsynta sjukdomar och omfattande erfarenhet från ledande positioner när vi går vidare med våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för WTX101. Dessutom är Björn en av de mest erfarna bioteknikinvesterarna i Europa, också med omfattande särläkemedelskompetens, så vi är naturligtvis glada att välkomna dem båda till styrelsen”, fortsatte han.
 

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.
 

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
E-post: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera

Dokument & länkar