Wilson Therapeutics tillkännager agendan för kapitalmarknadsdagen 21 mars 2018

Report this content

Wilson Therapeutics (publ) tillkännager agendan för kapitalmarknadsdagen som kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 21 mars 2018.

För presentationerna står medlemmar ur ledningsgruppen och Frederick K. Askari, MD, PhD, docent och ansvarig för forskningen kring Wilsons sjukdom vid University of Michigan. Programmet omfattar en detaljerad beskrivning av Wilsons sjukdom och bolagets produktkandidat WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) - en ny typ av koppar-proteinbindande substans med en unik verkningsmekanism – som utvärderas i en klinisk fas 3-studie som en ny behandling av Wilsons sjukdom.

Agenda

 • Introduktion
  Jonas Hansson, VD Wilson Therapeutics
 • Wilsons sjukdom – En läkares perspektiv
  Dr. Frederick K. Askari, MD PhD, docent och ansvarig för forskningen kring Wilsons sjukdom vid University of Michigan 
 • Den första nya läkemedelskandidaten för Wilsons sjukdom på flera decennier – WTX101:s verkningsmekanism och särskiljande drag
  Dr. Thomas Plitz, Chief Scientific Officer Wilson Therapeutics
 • Klinisk erfarenhet av WTX101 – detaljerad överblick och diskussion kring fas 2-data
  Dr. Carl Bjartmar, Chief Medical Officer, Wilson Therapeutics och Dr. Frederick K. Askari
 • Fas 3-studien FOCuS
  Dr. Carl Bjartmar
 • Marknadsanalys och kommersiell planering
  Dr. Vincent Metzler, Vice President Commercial Planning & Launch Strategy Wilson Therapeutics 
 • Frågestund
 • Avslutning med servering av dryck och lättare tilltugg

Presentationerna kommer att hålas på engelska och kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Registreringen börjar 13:30. Presentationerna inleds 13:45 och förväntas avslutas cirka 16:15. Efter presentationerna serveras drycker och lättare tilltugg. 

För att delta, vänligen skicka en anmälan via epost till Lauren Williams (lauren.williams@wtx.se).

Kapitalmarknadsdagen kommer att webbsändas direkt. En repris kommer även att finnas tillgänglig på hemsidan strax efter eventet. Ytterligare detaljer kring webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.wilsontherapeutics.com under Investors & Media/Presentations.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lauren Williams, Head of Investor Relations, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +44 7958 669 896
E-post: lauren.williams@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr.556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 07:00 CET.

Taggar:

Dokument & länkar