Wilson Therapeutics valberedning utsedd

I enlighet med beslutet på årsstämman den 17 maj 2017 ska valberedningen inför Wilson Therapeutics årsstämma 2018 utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2017.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

  • Andrew Kay, Styrelsens ordförande
  • Staffan Lindstrand, som representant för HealthCap
  • Sarah Shackelton, som representant för Abingworth
  • Thomas Casdagli, som representant för MVM

Valberedningen har utsett Sarah Shackelton till sin ordförande.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till lisa.andersson@wtx.se.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
E-post: anders.martin-lof@wtx.se


Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera

Dokument & länkar