• news.cision.com/
  • Windon/
  • Trading update: Windon Energy Groups intäkter för innevarande år för perioden januari till maj uppgick till 45 MSEK.

Trading update: Windon Energy Groups intäkter för innevarande år för perioden januari till maj uppgick till 45 MSEK.

Report this content

Windon Energy Group AB ("Windon" eller "Bolaget") har med anledning av kommande analysrapport valt att lämna en uppdatering kring bolagets intäktsutveckling. Bolaget hade för perioden januari-maj intäkter om 45,0 MSEK. Denna siffra har inte varit föremål för granskning av revisor.

Bolaget hade en omsättning om 24,6 MSEK under första kvartalet 2023 och 44,6 MSEK för helåret 2022, som jämförelse.

Bolaget har haft en god efterfrågan under året. Bolaget förväntar sig att sommaren blir något lugnare, då detta normalt är en säsongsmässigt svagare period.

Denna information är sådan information som Windon Energy Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023 kl. 08.30 CET.

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Om Windon Energy Group AB

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare och ett patenterat montagematerial. Till Windons hemsida 

Taggar:

Prenumerera