Fjärranslutna tankbilar ger Norsk Hydro effektivare transporter

Report this content

Fjärranslutna tankbilar ger Norsk Hydro effektivare transporter Norsk Hydro håller på att utrusta sina tankbilar med kommunicerande handdatorer. Målet är att göra transportverksamheten effektivare och därigenom sänka kostnaderna. - Vanligen åker chauffören in till sin depå för att hämta dagens körordrar, berättar Mattias Johansson, som är logistiker och ansvarig för projektet på Norsk Hydro Olje AB. Med vårt nya GSM-baserade system från Intermec, Wireless Maingate och MobiOne kommer alla körordrar direkt i handdatorn, så att chauffören kan planera sin rutt och slipper ta omvägen via depån. - Dessutom förenklas återrapporteringen, förklarar Mattias. Chauffören matar in levererad volym av olja eller drivmedel direkt i sin handdator, istället för att bara leverera en handskriven rapport. Det gör att våra innesäljare slipper instansningen och får mer tid över till säljarbete. Det nya systemet med kommunicerande handdatorer i tankbilarna kallas OTC (On Truck Computer) och har levererats av Intermec,Maingate och MobiOne. Maingate står för den trådlösa kommunikationen via GSM-nätet, Intermec har levererat handdatorerna och MobiOne ansvarar för mjukvaran. Spar tid i alla led Den viktigaste fördelen med OTC är att man sparar in manuella moment i arbetet. När chauffören återrapporterar levererad volym direkt i handdatorn frigör man värdefull arbetstid på Hydros kontor. Samtidigt sparar chauffören tid på att få sina körordrar direkt i handdatorn. Syftet är att förbättra lönsamheten, dels genom logistikförbättringar men också genom möjligheten till bättre uppföljning och framtida prognostisering. - Det är förhållandevis små marginaler i oljebranschen, säger Mattias. Allt som kan förenkla och effektivisera vårt arbete ger stor effekt för lönsamheten. Installationen och driftsättningen av OTC har gått över förväntan. Alla chaufförer har gått en kurs i systemet innan driftsättningen och trots att många saknar datorvana har systemet tagits emot väl. Direktkontakt med faktureringsystemet - Den här typen av handdatorer är gjorda för att klara tuffa miljöer och fungerar i princip som en PC, säger Thorbjörn Sporre på Intermec. All data överförs via Maingates GSM-nät och går sedan vidare in i Hydros faktureringssystem. - Vi valde Maingate eftersom de är specialiserade på kommunikation mellan maskiner, till skillnad från traditionella operatörer. För Maingate är vår typ av kommunikation ett kärnområde och det ser vi som en stor fördel. De första bilarna fick sina system installerade redan före sommaren och nu i oktober är OTC-systemet i drift på Hydro-depåer och 120 tankbilar runt om i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Bildtext: - Chauffören slipper köra onödiga omvägar och våra innesäljare frigör tid för säljarbete tack vare det nya systemet, säger Mattias Johansson, logistiker på Norsk Hydro. Alla chaufförer får sina körordrar i handdatorn och rapporterar in leveransen direkt. Kontaktpersoner: Patrick Isacson, Account Manager, Wireless Maingate patrick.isacson@maingate.se Tel direkt: 0703-20 13 32, Tel växel: 0455-36 37 00 Anders Ericsson, VD, Wireless Maingate Anders.ericsson@maingate.se Tel direct: 0703-20 14 14. Tel växel: 0455-36 37 00 Företagsfakta: WIRELESS MAINGATE är ett teknik- och tjänsteföretag specialiserade på Industriella Telekom-lösningar. MAINGATE använder sig av M2M-teknologin vilken ger helt nya möjligheter till övervakning och styrning av utrustning och enheter som är rörliga eller har stor geografisk spridning. MAINGATES affärsidé är att erbjuda kostnadsbesparingar och effektiviseringar till våra kunder genom att trådlöst mäta och styra olika affärsprocesser. Erbjudande omfattar hela kedjan från behovsanalys, framtagning av lösning, implementation till drift. Lösningarna är anpassade för olika typer av branscher och verksamheter med utgångspunkt i en hög säkerhetsnivå. MAINGATE grundades 1998. Företaget har idag 42 anställda och kunder i hela Norden. Huvudkontoret ligger i Karlskrona och försäljningskontor finns även i Stockholm och Oslo. Huvudägare är BrainHeart, Telia, Catella and MVI (Merchant Venture Investment). Norsk Hydro Olje AB marknadsför energiprodukter och smörjmedel i Sverige. I produktsortimentet finns bland annat eldningsolja, diesel och bensin samt gasol och elektrisk energi. Idag finns omkring 270 Hydrostationer och 330 Uno-X-stationer, vilket innebär att kunderna totalt har tillgång till över 600 stationer. Norsk Hydro Olje AB kvalitetscertifierades 1996 enligt ISO 9001 och miljöcertifierades år 2000 enligt ISO 14001. Bolaget ingår i koncernen Norsk Hydro, vilken har över 50.000 anställda i 58 länder. Koncernen är verksam inom ytterligare två områden: konstgödsel och lättmetaller. Intermec Technologies Corporation är världsledande inom utveckling, tillverkning och integrering av system för automatisk datainsamling, mobil databehandling och nätverks- och radiokommunikationslösningar. Intermec Technologies i Norden har kontor i Sverige, Norge, och Finland, samt ansvarar för Island, Polen, Ryssland och de baltiska staterna. Försäljningen sker genom ett nätverk av partners. Omsättningen är 165 miljoner kronor och antalet anställda är 46. Intermec Technologies Corporation har 3.300 anställda och omsätter 6.3 miljarder kronor. MobiOne utvecklar, säljer och supportrar standardiserade mobila applikationer inom tranport och distribution. Företaget är representerat i Stockholm, Göteborg och Oslo. www.mobione.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01290/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01290/bild.html Pictures