Snart slut på överfulla pappersbehållare

Report this content

Snart slut på överfulla pappersbehållare Har du blivit irriterad över att behållaren är full när du ska slänga dina kartonger på återvinningsstationen? Snart kan detta vara ett minne blott. Svensk Kartongåtervinning och RWA Returwell, som har hand om återvinningen av kartonger och wellpapp i Sverige, utrustar sina nya behållare med automatiska sensorer och GSM-teknik från Wireless Maingate och Siemens. Sensorerna, som kallas nivåvakter, känner av när returbehållaren är full. Så fort mängden kartonger gått över en viss gräns skickas ett SMS automatiskt till Maingates datorcentral. Därifrån går ett e- postmeddelande till Returwell och Kartongåtervinning, som direkt länkas vidare ut till den som ansvarar för tömningen. Inom 24 timmar är behållaren tömd. - Tack vare den nya lösningen slipper vi överfulla behållare, säger Arne Georgsson, ekonomichef för både Returwell och Kartongåtervinning. - Vi får också en effektivare logistik. De som sköter tömningen vet när en behållare är full och behöver inte åka ut i onödan. Det är bra för miljön och sänker dessutom kostnaderna. Maingate har tagit fram lösningen tillsammans med ett antal samarbetspartners, däribland Siemens och ETM. ETM står för terminalen och Siemens levererar GSM-modulen. - Den här modulen är specialutvecklad för telematik, säger Michael Wallón, ansvarig för Siemens Wireless Modules Nordic. Siemens är marknadsledande på unika GSM-moduler för kommunikation mellan maskiner. Kartongåtervinning och Returwell har testat lösningen under ett år och har nu börjat den skarpa installationen. Totalt kommer ungefär 1500 behållare att utrustas i en första omgång och därefter ytterligare 1500 senare under året. Kartongåtervinning och Returwell är ansvariga för återvinningen, och samarbetar i sin tur med lokala entreprenörer runt om i landet som står för tömningen av behållarna. - För att göra lösningen så kostnadseffektiv som möjligt har vi utformat ett specialabonnemang. Det fungerar ungefär som ett Prepaid- abonnemang med gemensam trafikpott för samtliga behållare med GSM- teknik, säger Patrick Isacson, kundansvarig hos Maingate. - Maingate är specialist på telematik och var den enda operatör som kunde göra en abonnemangslösning som passar oss, säger Arne Georgsson. De kort som sitter i behållarna är spärrade för andra samtal än de SMS som går till Maingates server. Med andra ord kan korten inte användas i något annat syfte än vad de är ämnade för. Rent tekniskt fungerar lösningen så att en sensor i behållaren skickar ut ljusstrålar i fyra riktningar. När tre eller fyra strålar bryts, det vill säga när behållaren börjar bli full, aktiveras larmet och ett SMS går iväg. Så snart behållaren är tömd känner sensorn av det och ett nytt SMS går iväg. Därmed vet Returwell och Kartongåtervinning exakt när behållaren blivit tömd. Bildtext: Behållare för wellpapp och kartong på landets återvinningsstationer utrustas nu med sensorer och GSM-teknik, som gör att de automatiskt talar om när det är dags för tömning. Därmed minskar risken för överfulla behållare. Kontaktpersoner: Patrick Isacson, Account Manager, Wireless Maingate patrick.isacson@maingate.se Tel direkt: 0703-20 13 32, Tel växel: 0455-36 37 00 Anders Ericsson, VD, Wireless Maingate Anders.ericsson@maingate.se Tel direct: 0703-20 14 14. Tel växel: 0455-36 37 00 Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=23796 Företagsfakta: WIRELESS MAINGATE är ett teknik- och tjänsteföretag specialiserat på industriella telekom-lösningar. Maingate använder sig av M2M-teknologin, vilken ger helt nya möjligheter till övervakning och styrning av utrustning och enheter som är rörliga eller har stor geografisk spridning. Maingates affärsidé är att erbjuda kostnadsbesparingar och effektiviseringar till våra kunder genom att trådlöst mäta och styra olika affärsprocesser. Erbjudande omfattar hela kedjan från behovsanalys, framtagning av lösning, implementering till drift. Lösningarna är anpassade för olika typer av branscher och verksamheter med utgångspunkt i en hög säkerhetsnivå. Maingate grundades 1998. Företaget har idag 42 anställda och kunder i hela Norden. Huvudkontoret ligger i Karlskrona och försäljningskontor finns även i Stockholm och Oslo. Huvudägare är BrainHeart, Telia, Catella and MVI (Merchant Venture Investment). SVENSK KARTONGÅTERVINNING och RWA RETURWELL är två av materialbolagen som bildat Förpackningsinsamlingen. Sedan 1994 finns det en producentansvarslag som innebär att producenterna (näringslivet) har ansvar för insamling och återvinning av uttjänta förpackningar. Näringslivet har därför bildat materialbolag; Plastkretsen, RWA Returwell, Svensk Kartongåtervinning och MetallKretsen som samarbetar inom serviceorganisationen Förpackningsinsamlingen. I vissa frågor samarbetar även bolaget med Svensk GlasÅtervinning. Förpackningsinsamlingens uppgift är att samordna de frågor som materialbolagen tjänar på att samordna. Till exempel lokala etableringar och drift av återvinningsstationer, avtal med kommuner samt information om insamling och återvinning av förpackningar. SIEMENS WIRELESS MODULES ingår i Siemens AB, Siemens Information and Communication Mobile Group (Siemens mobile). Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än 440 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 660 miljarder kronor. Siemens Sverige verkar inom områdena information och kommunikation, industriteknik med byggnadsautomation och säkerhet, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, komponenter, ljuskällor och hushållsapparater. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00380/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00380/bild.html Pictures