Sign On's företrädesemission är garanterad till minst 50%

Report this content

Sign On's företrädesemission är garanterad till minst 50% Styrelsen för Sign On i Stockholm AB (publ) har till den ordinarie bolagsstämman den 4 februari 2003 föreslagit bolagsstämman att besluta om en företrädesemission samt en riktad nyemission. Varje aktie berättigar till teckning av en ny aktie för 1,50 kr. Sign On har 8,3 miljoner aktier före emissionen och vid full teckning kommer antalet aktier att öka till 16,5 miljoner aktier. Vid full teckning kommer ca 12,0 mkr kommer att tillföras företaget efter emissionskostnader. Ett garantikonsortium garanterar företrädes- emissionen till minst 50%. För vidare information: Bosse Falgard, CEO Sign On, tel: 08-555 290 08, 070-946 05 68, e-post: bosse.falgarad@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se Sign On i Stockholm AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Sign On tillhandahåller blanketter, mallar och avtal via Internet samt möjliggör för våra kunder att skicka dem med elektronisk signatur! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00520/wkr0002.pdf

Dokument & länkar