WITHINGS sortiment av smarta vågar: Body, Body+ and Body Cardio

Report this content

Body Cardio - Den första vågen som ger en överblick av din kardiovaskulära hälsa på mindre än 30 sekunder

STOCKHOLM, 19 oktober 2021 - WITHINGS, den banbrytande utvecklaren av livsstils- och hälsoprodukter som erbjuder hälsomedvetna individer ett urval av verktyg för att upprätthålla en hälsosam livsstil, introducerar en samling av smarta vågar som hjälp till att förebygga skador och sjukdomar. Till skillnad från andra smarta vågar, synkroniseras WITHINGS vågarnas data automatiskt via Wi-Fi och Bluetooth, så man undviker att ha med sig telefonen vid vägning. Dessutom stödjer WITHINGS smarta vågar blivande mammor under graviditeten med personanpassad viktuppföljning samt hälsoråd som granskats av förlossningsläkare.

WITHINGS sortiment av smarta vågar inkluderar tre produkter: Body, Body+ och Body Cardio. För att få en helhetlig översikt av hälsan, synkas vågarna med den kostnadsfria applikationen Health Mate via Wi-Fi och Bluetooth. En lokal väderprognos visas också vid varje vägning, vilket ger användaren en chans att planera sin klädsel för dagen – en liten detalj, som har stor betydelse för att underlätta regelbunden viktregistrering som peppar användare för att nå sina långsiktiga mål.

WITHINGS Body erbjuder en heltäckande viktövervakningsupplevelse till ett rimligt pris och är skräddarsydd för individer som söker ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera sin vikt. Body+ är den populäraste vågen som ger detaljerade insikter om påverkan på kroppsfett, muskelmassa samt vattenmängd i kroppen, med varje livsstilsändring. Med den omedelbara vikttrendsfunktionen som håller koll på de åtta senaste mätningarna, kan användare enklare bevaka framstegen i sin viktresa på ett säkert och hälsosamt sätt. Body Cardio är den enda vågen på marknaden idag som, med hjälp av pulsvågshastighetsmätare, kan ge användare en överblick av sin kardiovaskulära hälsa och utvärdera risken för att ha eller utveckla högt blodtryck. Body Cardio mäter tiden det tar från att blodet som pumpas ut från hjärtat i aortan till att blodet anländer till fötterna. Den tiden som det tar för tryckvågen att färdas genom artärerna används av Body Cardio för att räkna ut pulsvågshastigheten (Pulse Wave Velocity; PWV).

PWV tar flera indikatorer i beräkning – påverkan av livsstil, blodtryck, diabetes och kolesterol – vid en utvärdering av den kardiovaskulära hälsan. PWV används i medicinska sammanhang och är vanligtvis begränsad till en klinisk miljö. Body Cardio introducerar detta unika mått till hemmet så att alla kan få en bättre bild av sin hälsa. Utmärkande för Body Cardio är måttet på vaskulär ålder. Varje pulsvågshastighetsvärde över den 75:e percentilen är ett tecken på accelererat åldrande och varje värde över den 90:e indikerar skador på artärväggen eller ett förhöjt blodtryck. PWV ökar med åldern med ungefär 0.1m/s per år. Om den vaskulära åldern är högre än den kronologiska åldern är risken för att utveckla vaskulära sjukdomar senare i livet något förhöjd.

Några av de utmärkande funktionerna för WITHINGS smarta vågar är:

  • Den omedelbara vikttrendsfunktionen visar en graf med de senaste 8 mätningarna, samt skillnaden mellan den senaste mätningen och den innan. Vilket hjälper användaren att långsiktigt övervaka sin vikt och på så sätt undvika skadliga viktfluktuationer.
  • Muskelmassa – Vikt är mer dynamiskt då det går att sammankoppla med muskelmassa. Basalomsättningen ökar med muskelmassa.
  • Fettmassa – Kroppen behöver fett, men överflödigt fett kan vara en riskfaktor för sjukdomar som hjärtsjukdomar, typ 2 diabetes och högt blodtryck. Att förstå viktens förhållande till kroppsfett ger användaren ett försteg i resan mot en bättre hälsa.
  • Vatten – Kroppstemperatur, organ och hjärna har alla en sak gemensamt: vatten. Genom att hålla koll på vattennivåerna med hjälp av smart vågen, kan man säkerställa att man håller sig hydrerad.
  • Benmassa – Benmassan är en kritisk indikator på hälsa; genom att hålla koll på den säkerställer man sitt välmående.
  • Health Mate - Applikationen hjälper till att följa utvecklingen av vikten med detaljerad övervakning under de år som produkten används. En användbar funktion för personer i nära kontakt med t.ex. sjukhus och dietister som följer viktmätningar.

Ytterligare unika funktioner som WITHINGS smarta vågar erbjuder är:

  • Graviditetsmätning – Personanpassad viktuppföljning kombinerat med hälsoråd inspekterade av obstetiker kan hjälpa under alla gravididtetsstadier för att viktökningen framskrider som den bör.
  • Babyläge – Ställ dig på vågen och håll barnet i famnen för att registrera vikten av den minsta familjemedlemmen.
  • Atletläge – Aktivera detta atlet-specifika läge för att utnyttja speciella kalkyleringsalgoritmer för fettmassa designade för atleter med specifika behov.

WITHINGS smarta vågar erbjuder även stöd under graviditeten med viktuppföljning kombinerat med obstetrikers hälsoråd som kan hjälpa vid varje stadie av graviditeten och tydligt visa om viktökningen är där den bör vara. Då bebisen är född har vågarna ett babyläge som hjälper föräldrar att hålla koll på sitt barns vikt - ställ dig på vågen och håll barnet för att registrera vikten av den minsta familjemedlemmen.

WITHINGS dedikerade Health Mate app synkroniserar användarmått automatiskt och omedelbart. Health Mate betonar relevant data för användares hälsa och berikar upplevelsen med en forskningsbaserad tolkning datan. Health Mate applikationen kan anslutas till flera hälso-applikationer för att öka tillgången till fler insikter i vägen mot ett hälsosammare liv.

Alla WITHINGS produkter, inklusive sortimentet av smarta vågar, har utvecklats i samarbete med kardiologer och är inkluderade i flertalet valideringsstudier genomförda på namnkunniga sjukhus i både EU och i USA.

WITHINGS smarta vågar är skapade för att göra viktuppföljning till en del av en hälsosam rutin och finns tillgängliga på withings.com samt hos utvalda återförsäljare. Priserna varierar från 599 SEK för Body, 999 SEK för Body+ och 1 599 SEK för Body Cardio. För mer information, besök WITHINGS.com.

För mer information, vänligen kontakta: 

Nora Mäki, BCW, nora.maki@bcw-global.com, +46702402391

Prenumerera