Metronome Film & Television ny huvudägare i Witit

Metronome Film & Television ny huvudägare i Witit Witit tar ytterligare ett betydelsefullt utvecklingssteg när Metronome Film & Television genom en riktad emission blir hälftenägare i bolaget. "Metronome tillför betydande resurser för den fortsatt marknadssättningen genom sina säljkanaler och sitt bidrag till produktutvecklingen" säger Christer Swahn, VD Witit. Witits affärsidé är att utveckla, marknadsföra och driva olika former av kunskapsspel där deltagarna kan vinna betydande penningvinster genom deltagande via digitala media som Internet och interaktiv TV. I affärsidén ingår också att licensiera utvecklade format på världsmarknaden. Witit har nu intensifierat försäljningsarbetet av kunskapsspelet Million Mind. Till våren 2002 kommer Internet-formatet att presenteras och siktet är inställt på lansering av TV-formatet i ett skandinaviskt land senare samma år. Under 2003 är målet en bred internationell spridning av Million Mind, där licensförfaranden och samarbeten sker genom Metronomes nätverk. Witit ägs nu till 50% av Metronome. Tidigare huvudägare, Nordfinanz SA, har 23% och resterande ägande, inklusive grundarna, är fördelat på ca 120 privata svenska och utländska investerare. "Att Metronome nu väljer att gå in som ny huvudägare i Witit är bland annat ett tecken på den bedömning vi gör av marknadspotentialen i formatet Million Mind" säger Ingemar Olsson, VD Metronome. Metronome ägs av norska Schibsted A/S och holländska Endemol Entertainment B.V., båda stora mediekoncerner. Önskas ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Swahn, eller Ingemar Olsson, 08 - 744 00 80 08 - 459 78 00 Witit AB Metronome Film & Television AB christer.swahn@witit.se ingemar.olsson@metronome.se www.witit.se www.metronome.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00350/bit0001.pdf

Dokument & länkar