Caran förvärvar specialistföretag inom geometrisäkring

Caran, ett helägt dotterbolag till WM-data, förvärvar företaget Geometric Maskin & Marin AB, med 15 medarbetare. Företaget är sedan många år specialiserat på geometrisäkring och omsätter ca 10 miljoner kronor. Kundbasen utgörs av fordonstillverkare och systemleverantörer. Genom förvärvet stärker Caran sitt erbjudande som heltäckande samarbetspartner inom strategisk produktutveckling.

- Geometric Maskin & Marin och dess medarbetare har bred och djup erfarenhet inom geometriområdet, som är en viktig del av Carans koncept Total Design Engineering, säger Svante Boström, chef för Carans fordonssegment. Vi satsar långsiktigt och förvärvet stärker ytterligare vår position som en ledande utvecklingspartner till våra fordonskunder. - Förmågan att kunna genomföra större och mer kompletta projekt är nödvändig förmåga för den som vill fortsätta vara en konkurrenskraftig utvecklingspartner till fordonsindustrin, säger Thomas Svenningsson, VD för Geometrics Maskin & Marin AB. Kunderna kräver större och starkare samarbetspartners och Carans koncept Total Design Engineering är unikt. Vi är stolta över vårt renommé på marknaden och det känns därför mycket bra att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet och våra medarbetare med Caran som ny bolagstillhörighet. För mer information kontakta: Svante Boström, Divisionsansvarig Automotive, WM-data Caran AB, Telefon 031-761 1180 E-mail svante.bostrom@caran.com Thomas Svenningsson VD, Geometric Maskin & Marin AB Telefon: 031-761 1349 mobil: 0708-990925 E-mail: thomas.svenningsson@geometrics.se

Om oss

Caran är specialister inom industridesign, produkt- och verksamhetsutveckling. Våra uppdragsgivare finns i svensk och internationell fordonsindustri och i de flesta branscher inom tillverkningsindustrin. Caran ingår sedan 1999 i WM-data koncernen.

Dokument & länkar