BioStock: WntResearchs härmande peptider ska stoppa metastaser

Idag finns ingen etablerad behandling för att minska tumörspridning eller metastasering. Det är i detta medicinska vakuum som Malmöbolaget WntResearch vill positionera sin läkemedelskandidat Foxy-5, en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. En låg nivå av detta protein har visat sig öka risken för tumörspridning och genom att addera Foxy-5 till cancerpatienter med låga nivåer av WNT5A i primärtumören, hoppas bolaget kunna minska tumörcellernas spridningsförmåga. Nu tar bolaget in 38 Mkr för att finansiera de pågående studierna i människa.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/04/wntresearchs-harmande-peptider-ska-stoppa-metastaser/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Snabbfakta

BioStock: WntResearchs härmande peptider ska stoppa metastaser
Twittra det här