BioStock: WntResearchs vd om den övertecknade emissionen

WntResearch rivstartade året med studiegodkännande i Ungern och en ökad takt patientrekryteringen. Häromveckan kunde ytterligare en positiv nyhet adderas till skörden då dess företrädesemission hade tecknats till 128,4 procent, något som tycks spegla ett ökat intresse för Malmöbolaget. BioStock fick en pratstund med WntResearchs vd Peter Morsing som delger sin syn på betydelsen av den övertecknade emissionen och vad nuvarande status i bolagets fas II-studie är. Han passar även på att glänta på dörren till vad som väntar härnäst.

Läs hela intervjun med Peter Morsing på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/06/wntresearchs-vd-om-den-overtecknade-emissionen/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Snabbfakta

BioStock: WntResearchs vd om den övertecknade emissionen
Twittra det här