Intervju med Ramon Salazar

Report this content

WntResearch AB har genomfört en intervju med Ramon Salazar, MD, PhD, som är Coordinating Principal Investigator i bolagets pågående kliniska fas 2-studie. Bolagets syfte med att genomföra denna intervju är att ge marknaden ett uttalande från en expert inom klinisk utveckling av onkologiska behandlingar, som också har god inblick i den kliniska utvecklingen av Foxy-5.

Ramon Salazar, kan du kort beskriva din professionella roll och dina erfarenheter inom området?

Jag är medicinsk onkologiexpert inom mag-tarmområdet. Jag specialiserade mig inom medicinsk onkologi 1997, efter att framgångsrikt ha genomfört fyra års MIR-program på sjukhuset Sant Pau i Barcelona. 1999 fick jag en doktorsexamen vid Autonomous University of Barcelona. Sedan dess har jag lett många kliniska studier och andra projekt med en akademisk historik som har gett mig möjlighet att kontinuerligt få omfattande finansiering från nationella och internationella finansieringsorgan, både offentliga och privata. Dessutom har jag varit verksam inom European Society of Oncological Medicine och Spanish Society of Medical Oncology under de senaste åren.

WntResearch utvecklar en läkemedelskandidat, Foxy-5, som är avsedd att minska tumörcellernas rörlighet och därmed motverka bildandet av metastaser. Vad är din åsikt om WntResearchs läkemedelskandidat och vilken framtida potential ser du?

Detta är ett särskilt originellt och innovativt tillvägagångssätt för att hindra bildandet av metastaser. De prekliniska konceptstudierna som beskriver verkningsmekanismerna är solida, och jag tror att Foxy-5 har en stor potential att minska sannolikheten för metastasbildning, särskilt i undergruppen av patienter med tumörer som är naturligt låga uttryckare av WNT5A.

Kan du berätta varför du accepterade rollen som Coordinating Principal Investigator i den pågående kliniska fas 2-studien av Foxy-5?

Eftersom jag snabbt förstod att detta var ett mycket bra tillfälle att arbeta för att göra en förändring för det goda. Det här är första gången vi testar ett läkemedel direkt i periadjuvant-miljön, vilket innebär behandling före och samtidigt som kirurgi. Eftersom metoden är specifik för denna miljö, är också projektet mycket attraktivt. Jag anser också att min tidigare erfarenhet och kompetens inom både klinisk farmakologi och biomarkörsutveckling i adjuvansmiljön skulle vara värdefull för att optimera utformningen av studieprotokollet.

Hur jämför sig Foxy-5 mot andra cancerbehandlingar som du tidigare testat?

Den har en utmärkt säkerhetsprofil eftersom att den är mycket specifik för processen med metastasbildning, vilket även ger hopp om ett utmärkt förhållande mellan risk och effektivitet.

Som Primary Investigator, kan du berätta om designen av fas 2-studien med Foxy-5 och hur intresset har varit från patienter att anmäla sig?

Detta är en så kallad Proof of Concept-studie. Vi randomiserar patienter med lokalt avancerad koloncancer för att antingen få eller inte få Foxy-5 inom några veckor före och efter deras operation, för att minska risken för återfall. Detta görs särskilt hos de patienter med tumörer som är låga uttryckare av WNT5A, den naturliga substansen som är analog med Foxy-5.

Vilket intresse för Foxy-5 och den nuvarande kliniska studien har du upplevt av dina kollegor?

Alla mina Principal Investigator-kollegor på de olika kliniska testenheterna är mycket förväntansfulla över det här nya konceptet. De har alla under många år menat på att specifika läkemedel som förhindrar metastasbildningar är nödvändiga.

Slutligen, vad tror du att effekten kan bli på cancerbehandlingar generellt sett om Foxy-5 blir en godkänd behandling?

Detta kommer att bli en revolutionerande upptäckt för patienterna som kommer att få ökade chanser att bli botade. Det öppnar också en ny väg för att förändra läkemedelsutveckling i adjuvansmiljön i allmänhet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar