Market Notice 118/19 – Last day of trading in WntResearch AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, WNT BTA 1, is May 16, 2019. 

Information about the paid subscribed share:
Shortname: WNT BTA 1
ISIN: SE0012455616

Orderbook-ID: 535G
CFI: ESNUFR 
FISN: WNTRESEARC/SH
Last day of trading: May 16, 2019 

Stockholm May 13, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar