Market notice 69/19 – Information regarding the rights issue from WntResearch AB

The last day of trading in the company’s shares (WNT) including the right to receive subscription rights is March 27, 2019. The first day excluding the right to obtain the rights is March 28, 2019.

One (1) share entitles the owner to one (1) subscription right. Eleven (11) subscription rights entitle the owner to subscribe for two (2) new shares, at the price of SEK 6,50 (2:11 á SEK 6,50).   

Trading with subscription rights will take place from April 4, 2019 until April 16, 2019 on Spotlight Stock Market. 

Trading with the paid subscribed shares will take place from April 4, 2019 until the registration of the issue at Bolagsverket.   

The subscription period lasts from April 4, 2019 to April 18, 2019.

Information about the subscription right:   
Shortname: WNT TR 
ISIN-code: SE0012455608 
Orderbook-ID: 535H
CFI: RSSXXR
FISN: WNTRESEARC/SUBS 
First day of trading: April 4 
Last day of trading: April 16 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT 
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information about the paid subscribed share:  
Shortname: WNT BTA 1 
ISIN-code: SE0012455616 
Orderbook-ID: 535G
CFI: ESNUFR
FISN: WNTRESEARC/SH 
Trading period: April 4, 2019 until the registration of the issue at Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code:  XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Please be advised that if the rights issue give rise to a conversion factor, all overnight orders in the company’s orderbook will be deleted. If so this will occur after closing on March 27, 2019. 

Stockholm March 25, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar