Meddelar att fas 1-studien med Foxy-5 är avslutad

WntResearch meddelar idag att den sista patienten, i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, har avslutat behandling enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivån 8). Därmed stängs fas 1-studien och data kommer nu att analyseras innan en sammanfattande rapport presenteras under Q4. Vissa patienter kommer att kvarstå på behandling så länge deras läkare finner det lämpligt.

VD Nils Brünner säger, "Vi är mycket glada att vi nu har avslutat fas 1-studien med Foxy-5. Vi ser fram emot att gå igenom alla data så att vi så snart som möjligt kan presentera resultatet i en sammanfattande rapport. Vi vill också passa på att uttrycka vår tacksamhet till alla patienter som frivilligt deltagit i studien, till de behandlande läkarna och sjuksköterskorna och till studieteamet från Smerud som tillsammans möjliggjorde studien. Arbetsinsatsen har varit betydande och samarbetet har fungerat väldigt bra, vilket vi hoppas kommer att fortsätta under den kommande fas 1b-studien. Till sist vill jag också tacka alla våra trogna aktieägare som gjort det hela möjligt".

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, VD

E-post: nbr@wntresearch.com

Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar