Ny forskning ger ökad kunskap om verkningsmekanismen för det kroppsegna proteinet Wnt-5a och dess roll i kroppens försvar mot bröstcancer

En grupp forskare verksamma vid bland annat Karolinska Institutet har publicerat nya vetenskapliga rön som ytterligare klarlägger verkningsmekanismerna för det kroppsegna proteinet Wnt-5a och dess förmåga att motverka bröstcancer. Dessa fynd gjorda av en oberoende forskargrupp bekräftar proteinets centrala roll i att motverka tumörutveckling, vilket tidigare visats av bland annat professor Tommy Anderssons forskargrupp. Resultaten ger ytterligare stöd för konceptet att behandla de bröstcancerpatienter som saknar Wnt-5a med WntResearchs läkemedelskandidat, Wnt-5a-agonisten Foxy-5.

Den vetenskapliga artikeln har publicerats online på PLOS Genetics och finns tillgänglig via nedanstående länk:

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006217

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar