Ny vetenskaplig artikel visar att WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 ökar produktionen av ett tumörhämmande enzym

I en vetenskaplig artikel publicerad online på Molecular Oncology beskrivs nya prekliniska forskningsresultat som understryker potentialen hos WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 att hämma tumörutveckling vid tjocktarmscancer. De genomförda experimenten ger dessutom en bättre förståelse av substansens verkningsmekanism.

Professor Tommy Anderssons forskargrupp har tillsammans med en annan forskargrupp vid Lunds Universitet visat att både det kroppsegna proteinet Wnt-5a och WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 hämmar så kallad kanonisk Wnt-signalering i cancerceller. Detta resulterar i en viss minskad tumörtillväxt men framförallt i en kraftigt ökad produktion av tumörhämmaren 15-PGDH. Denna tumörhämmare är ett enzym som bryter ned substansen prostaglandin E2, vilken driver tumörutveckling framför allt i koloncancerceller.

Läs abstractet här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574789116300710

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar