Nya data visar att Foxy-5 vid kolon cancer minskar antalet cancer stamceller

WntResearch meddelar att den vetenskapliga tidskriften Anticancer Research har publicerat en artikel om bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Artikeln beskriver hur behandling med Foxy-5 minskar antalet cancer stamceller i tumörer som härrör ifrån två humana kolon cancer cellinjer.

Professor Tommy Andersson, Forskningschef WntResearch, och hans forskargrupp vid Lunds Universitet har i ett samarbete med professor Anita Sjölanders forskargrupp också vid Lunds Universitet, undersökt hur WNT5A agonisten Foxy-5 vid kolon cancer påverkar antalet cancer stamceller också benämnda cancer-initierande celler. Resultaten från studien visar att Foxy-5 minskar antalet cancer stamceller i tumörer som härrör från två humana kolon cancer cellinjer (HT29 och Caco-2). Fynden kunde valideras genom att visa att Foxy-5 påverkar två olika signalvägar som man sedan tidigare vet deltar i regleringen av antalet kolon cancer stamceller. Uppsatsen har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Anticancer Research och kan nås via bifogad länk.

”Dessa resultat är grunden för WntResearchs patentansökan där vi beskriver ytterligare en mekanism för hur Foxy-5 motverkar cancer. I detta fall hur Foxy-5 förhindrar återinsjuknande i tumörsjukdom genom att minska antalet cancer stamceller. Vilket visar att Foxy-5 också är ett viktigt komplement till behandling med kemoterapi då cancer stamceller inte är känsliga för kemoterapi”, säger WntResearchs vd Peter Morsing.

Artikeln kan läsas via bifogad länk från Anticancer Research:

http://ar.iiarjournals.org/content/39/4/1719.full.pdf+html 

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Om oss

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar