Nya datum i WntResearchs finansiella kalender

Report this content

Som ett resultat av den företrädesemission som WntResearch AB (”WntResearch”) nyligen meddelande, offentliggör bolaget idag nytt publiceringsdatum för delårsrapport för perioden januari – mars 2019, nytt datum för årsstämma för 2019 samt ny tidpunkt för offentliggörande av årsredovisning för 2018.

  • Nytt datum för delårsrapport för perioden januari – mars 2019: 31 maj 2019.
  • Nytt datum för årsstämma för 2019: 14 juni 2019.
  • Tidpunkt för offentliggörande av årsredovisning för 2018: WntResearch´s årsredovisning för 2018 beräknas finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets webbplats under v19.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar