Presenterar på Stockholm Corporate Finance

WntResearch meddelar att man kommer att delta på Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar på Operaterassen torsdagen den 10 mars, kl. 12.45 och presenterar senaste utvecklingen i bolaget.

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz kommer tillsammans med professor Tommy Andersson, som lett forskargruppen bakom bolagets läkemedelskandidater, att presentera både den kliniska utvecklingen av bolagets ledande substans Foxy-5, och den tidiga utvecklingen av bolagets nästa substans Box-5.

WntResearch är ett bioteknik bolag som fokuserar på en helt unik utveckling av substanser mot cancermetastaser (tumörspridning), och har just genomfört sin första kliniska fas 1 studie med succé. Nästa studie som är en fas 1b studie har just fått sitt godkännande på 2 centra och därmed påbörjats.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för åttonde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan.

Om du vill anmäla dig till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk https://www.lyyti.fi/group/Stockholm_Corporate_Finance_Life_ScienceHealthcaredag_2016_7517

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,

Tel. +46 (0) 72 702 4694

E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch:

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, där de arbetar med att utveckla innovationer baserat på proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer info se http://www.wntresearch.com/

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar