WntResearch AB deltar på Sedermeradagen i Stockholm

På tisdag, den 17 november 2015, presenteras WntResearch AB på Sedermeradagen i Stockholm av professor Tommy Andersson och VD Nils Brünner. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet i Sverige.

Sedermeradagen i Stockholm 2015 äger rum på Waterfront Congress Centre och inleds med frukostmingel kl. 7.30. Därefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder innan dagen avslutas med en ”börsbar”. WntResearch AB:s presentation hålls kl. 17.00-17.30.

Sedermeradagen sänder även live på www.sedermeradagen.se.

För mer information och anmälan:
www.sedermeradagen.se
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermeradagen.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nils Brünner, VD - WntResearch AB (publ)                                              
E-post: nbr@wntresearch.com                                            
Telefon: +45 2614 4708  


Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Taggar:

WNT

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar