WntResearch ingår avtal med SAGA Diagnostics gällande biomarkören cirkulerande tumör-DNA

Report this content

WntResearch meddelar idag att bolaget ingått avtal med SAGA Diagnostics beträffande KROMA™-teknologin, för upptäckt och mätning av cirkulerande tumör‑DNA (ctDNA) i blodet. Höga nivåer av ctDNA har visats vara starkt kopplade till tidigt återfall i cancersjukdom.

Genom att mäta ctDNA i blodprov kan cancersjukdomar följas under behandling och återfall observeras så tidigt som upp till 36 månader innan metastaser kan upptäckas med nuvarande bildteknologier.

Studier har visat att KROMA-teknologin är mer robust och har högre precision i jämförelse med andra analysmetoder för bestämning av ctDNA. Med ctDNA har behandlingsresultaten i kliniska studier kunnat upptäckas betydligt tidigare än med bildteknologier som till exempel datortomografi (CT-scan) och magnetisk resonanstomografi (MR/MRI).

”Med SAGA:s unika teknik kan varje patients cancertumör följas individuellt med hjälp av enkla blodprover. En tumör avger fragment av DNA till blodet. Fragmenten innehåller olika typer av genetiska förändringar som då kan mätas. Genom att mäta mängden ctDNA från patientens tumör före, under och efter behandling kan tumörens förändring följas med stor noggrannhet”, säger SAGA Diagnostics grundare och vd Lao Saal.

WntResearch kommer, med SAGA Diagnostics hjälp, att mäta ctDNA hos patienterna med tjocktarmscancer i kommande fas 2‑studie av läkemedelskandidaten Foxy-5.

”Samarbetsavtalet med SAGA Diagnostics är ännu ett i raden av kontrakteringar med externa partners som på olika sätt ska bistå WntResearch i genomförandet av kommande kliniska studie. Det som varit avgörande i valet av SAGA Diagnostics är framförallt deras unika metod att följa förändingar i ctDNA. Metoden är stabil och känslig och indikerar ett återfall betydligt tidigare än andra metoder”, säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1‑studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera