WntResearch inleder samarbete kring blodcancer med ett forskarteam vid Helsingfors universitet

Report this content

En forskargrupp vid Helsingfors universitet kommer utföra en studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 ex vivo, det vill säga på tumörceller från patienter med akut myeloid leukemi (AML), en form av blodcancer. WntResearch har slutit ett samarbetsavtal på FIMM, undertecknat av Caroline Heckman som ska leda projektet.

Som tidigare meddelats fortsätter WntResearch att studera Foxy-5 för behandling av AML. Bolaget har utvärderat olika forskningssamarbeten som kan bekräfta fynden gjorda av den brasilianska forskargruppen vid Hematology and Transfusion Medicine Center vid University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP i São Paulo. De drog slutsatsen att Foxy-5, genom att efterlikna WNT5A, kan motverka flera onkogena processer som finns i leukemi bland annat kunde Foxy-5 hämma celltillväxt.

WntResearch har valt att samarbeta med en internationellt erkänd forskargrupp som leds av forskningschefen Caroline Heckman vid FIMM (Institutet för molekylär medicin Finland, Helsingfors universitet) med vilken ett samarbetsavtal har tecknats. WntResearch kommer att bidra med läkemedelskandidaten Foxy-5, företagets breda kunskap om denna läkemedelskandidat och finansiera genomförandet av denna prekliniska studie.

“ Jag är mycket glad över detta samarbete där Caroline och hennes forskargrupp kan bidra med ytterligare insikter. Vi ser fram emot resultaten som kan bekräfta att Foxy-5 också skulle kunna vara effektiv vid blodcancer”, kommenterar Pernilla Sandwall, VD, WntResearch.

” Även om min grupp är fokuserad på att förstå patogena orsaker och mekanismer i  läkemedelsresistens i hematologiska maligniteter, är vi särskilt intresserade av att identifiera nya sätt att behandla patienter som inte längre svarar på konventionell terapi, och att identifiera de patienter som skulle dra mest nytta av dessa nya behandlingar. I nära samarbete med WntResearch kan vi kombinera våra resurser för att främja utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5 för patienter med blodcancer. Studien av Foxy-5 kommer inte bara bli spännande eftersom den kommer att bredda vår förståelse av ett biologiskt samband och dess roll vid leukemi, utan vi hoppas också att detta kommer att leda till kliniska undersökningar och så småningom ett nytt behandlingsalternativ för blodcancerpatienter”, säger dr Heckman.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Om FIMM

Finska institutet för molekylär medicin (FIMM) är ett translationellt forskningsinstitut med fokus på human genomik och personlig medicin vid Institutet för livsvetenskap (HiLIFE) vid Helsingfors universitet - ett ledande nordiskt universitet med ett starkt engagemang för biovetenskaplig forskning. FIMM har ett drivande uppdrag att utföra innovativ forskning om patienter och populationer som är inriktade på att förstå drivkrafter bakom hälsa och sjukdom och att översätta medicinska molekylära resultat till offentliga och individuella hälsoresultat. FIMM är en del av det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin och EU-LIFE-gemenskapen. För mer information, besök www.fimm.fi, Twitter och LinkedIn.

Prenumerera

Dokument & länkar