WntResearch lämnar uppdatering av klinisk fas 2 studie

Report this content

WntResearch ökar antal centra i Spanien samt väljer Ungern som tredje land för den kliniska studien i syfte att ytterligare öka takten

Rekrytering av patienter har utvecklats väl på flertalet viktiga kliniska centra i Spanien och rekryteringstakten för dessa centra överstiger de uppsatta målen. Det finns emellertid centra som inte lever upp till de ambitiösa mål som bolaget har ställt upp, varför vi ökar antalet centra i Spanien och inkluderar Ungern som tredje land för studien. Bolaget har engagerat Optimapharm, ett kontraktforskningsbolag med speciellt fokus på östra och centrala Europa, för att driva studien i Ungern. SMS Oncology kommer fortsatt att ha huvudansvar för studiens genomförande.

Det ökade antalet centra för att effektivt genomföra studien bedöms ha liten påverkan på den finansiella planen, och bolagets mål att få data som ger indikation på att Foxy-5 motverkar spridning av koloncancer vid halvårsskiftet nästa år kvarstår.

”En snabb rekrytering av patienter är en viktig del av studiens genomförande. Vi har identifierat organisatoriska faktorer som har betydelse för patientrekryteringen på olika centra och detta har lagt grunden för urvalet av nya kliniker. Att öka antalet centra i Spanien och dessutom inkludera Ungern i studien är viktiga taktiska beslut för att uppnå våra mål” säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Bolaget genomför för närvarande en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar