WntResearch meddelar att patientrekryteringen för första säkerhetsanalys nu har uppnåtts

Report this content

En viktig milstolpe har nu uppnåtts då WntResearch inkluderat den tjugonde patienten i NeoFox-studien. Detta innebär att rekryteringsmålet för att genomföra den första säkerhetsanalysen har uppnåtts.

WntResearchs fas 2-studie har nu inkluderat patient nummer 20 i studien och en första säkerhetsanalys kommer att genomföras på dessa patienter när de är färdigbehandlade, vilket enligt plan är senast i februari 2020. Bolaget ser nu en betydande ökning i patientrekryteringen efter de åtgärder som vidtagits på klinikerna, med 6 nya patienter under oktober att jämföra med 14 totalt under den föregående sexmånadersperioden.

Ansökan om att få inkludera ytterligare fyra nya kliniker i Spanien har beviljats. En av dessa kliniker är redan aktiverad, för övriga tre är kontrakt signerade eller är nära förestående. Ansökan om att starta ytterligare tre kliniker väntar på besked i närtid. WntResearch har även tagit beslut om att stänga två kliniker som inte levt upp till förväntningar och utvecklingen hos övriga klinker följs i syfte att koncentrera aktiviteter till klinker som är produktiva.

WntResearch har beslutat att avbryta planeringen för att starta studien i Nederländerna, där endast en klinik kan aktiveras i närtid.

”Det är glädjande att se att de åtgärder som vi genomfört och vår aktiva monitorering har gett önskat resultat för patientrekryteringen. Vi fortsätter att driva studien aktivt och målinriktat för att möta våra högt ställda och ambitiösa mål” säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar