WntResearch meddelar att sista patienten påbörjat behandling i den kliniska fas 1-studien

WntResearch meddelar idag att den sista patienten i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5 har inlett behandling på den sista dosnivån (dosnivå 8).

Nils Brünner, VD säger, "Jag är mycket glad att meddela att vi idag har identifierat, registrerat och påbörjat behandlingen av den sista patienten i vår fas 1-studie med Foxy-5.
Under Q4, när resultaten från den avslutade studien är analyserade, kommer vi att presentera en sammanfattande rapport med tillgängliga data från studien.”

Nils Brünner fortsätter: "Samtidigt håller vi på att slutföra studieprotokollet för fas 1b studien, som vi strävar efter att starta så snart som möjligt. Vi fortsätter också vårt arbete med att planera för den kommande fas 2-studien.”

VD För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar