WntResearch meddelar att Thomas Feldthus, CFO, kommer att lämna WntResearch

Thomas Feldthus har idag meddelat att han kommer att lämna WntResearch från och med den 1 juni 2015. WntResearch har inlett arbetet med att hitta en lämplig ersättare.

"WntResearch är ett spännande företag och jag är hedrad över att ha fått delta i företagets utveckling under de senaste två till tre åren. WntResearch har en mycket stark position i dag med en stark finansiell ställning och ett intressant kliniskt forskningsprogram, som snart går in i fas 2. Jag är övertygad om att WntResearch kommer att kunna hitta en mycket lämplig ersättare", säger Thomas Feldthus.

"Vi tackar Thomas Feldthus för hans bidrag till den positiva utvecklingen av bolaget. Vi har påbörjat processen med att hitta en lämplig ersättare. Under tiden kommer Thomas uppgifter att utföras av vårt revisionsföretag Innecta som WntResearch har samarbetat med i flera år", säger Nils Brünner, VD för WntResearch.

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar