WntResearch ökar resurser för ut-licensering av Foxy-5

Report this content

WntResearch och Sage-group inleder samarbete för att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför resultat från den pågående fas 2-studien med Foxy-5.

Cancer är det i särklass största forskningsområdet inom läkemedelsindustrin och antalet forskande bolag med fokus på att utveckla och kommersialisera nya cancerbehandlingar uppgår till flera tusen.

För att öka synligheten av Foxy-5 och engagera bolag med rätt inriktning och intresse till en diskussion om ett potentiellt framtida partnerskap, har WntResearch valt att starta ett samarbete med the Sage-group (Sage), som är baserade i USA, Europa och Asien. Med Sage får WntResearch tillgång till ett av marknadens största globala nätverk och en partner med upprepade lyckosamma transaktioner på meritlistan. Sage har nära 25 års erfarenhet av att stödja innovativa forskningsbolag i strategiarbete och affärsförhandlingar. Samarbetet med Sage innebär insatser genom hela processen fram till målet av en framgångsrik transaktion.

”För att optimera affärsförutsättningarna för Foxy-5 behöver vi ett läkemedelsbolag som kan ta projektet hela vägen fram till en framgångsrik kommersialisering. Genom samarbetet med Sage, som har ett starkt renommé baserat på upprepade framgångar inom transaktioner, får vi en tydlig förstärkning av vår möjlighet att nå rätt potentiella partners. Vi vill starta arbetet pro-aktivt och skapa en kontinuerlig dialog med ett urval av intressanta partners, så att vi är redo för affärsdiskussioner i samband med att viktiga data läser ut från vår pågående fas 2-studie. Sage blir en del av vårt team och jag ser mycket fram emot detta samarbete”, säger WntResearchs vd Peter Morsing.

"Vi är mycket glada över att arbeta med WntResearch, som enligt vår uppfattning är ledande inom området anti-metastatisk terapi. Foxy-5 har hittills presterat bra i alla kliniska studier och vi tror den har en enorm potential att lyckas med klinisk kontroll av cancer. Foxy-5 kommer förväntas ha ett starkt intresse från vårt stora nätverk på marknaden för onkologiterapi. Vi ser fram emot att samarbeta med WntResearch för att identifiera strategiska affärspartners för Foxy-5.” säger Bill Mason, Leading Partner för Europa, the Sage-group.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Om Sage-group

The Sage Group's Principals, each an Executive Director, have been Founders, Chairmen, Presidents, CEO's and COO's of a number of emerging health care companies. These Principals have also held senior level management positions in large multi-national organizations. In addition to their management backgrounds, The Sage Group's Principals also have extensive experience in providing professional management consulting services to healthcare industry clients. All these experiences are being applied by The Sage Group to assist its clients to migrate their R&D programmes into the clinical and ultimately gain regulatory approval for marketing, by strategic partnering initiatives. For more information visit www.sagehealthcare.com

Prenumerera

Dokument & länkar