WntResearch presenterar på Life Sciencedagen i Göteborg

WntResearch meddelar att man deltar på Life Sciencedagen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg onsdagen den 9 mars, och presenterar senaste utvecklingen i bolaget.

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz kommer att presentera den kliniska utvecklingen av bolagets ledande läkemedelssubstans Foxy-5 till motverkan av tumörspridning i samband med olika cancersjukdomar.

Life Sciencedagen kommer att hållas i Wallenbergsalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För ytterligare information om detta evenemang se:
http://www.lifesciencedagen.se/

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,
Tel. +46 (0) 72 702 4694
E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch:
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, där de arbetar med att utveckla innovationer baserat på proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.För mer info se http://www.wntresearch.com/

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar