WntResearch presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

Report this content

VD Peter Morsing kommer att presentera bolaget vid Aktiespararnas arrangemang som avhålls på Svenska Mässan i Göteborg. WntResearchs presentation är 15.40.

För fullständigt program samt anmälan, se https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2019 

Presentationen livesänds på www.aktiespararna.se/tv/live  

Om WntResearch 

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar