WntResearch presenterar vid Biotech Showcase Conference i San Francisco

WntResearch AB har accepterat en inbjudan att presentera bolaget vid The 9th Annual Biotech Showcase Conference i San Francisco, USA. Presentationen äger rum den 11 januari 2017. Under konferensen kommer WntResearch dessutom hålla enskilda möten med en rad företrädare för globala läkemedelsbolag som visat intresse för bolagets läkemedelskandidater.

Biotech Showcase är en årligen återkommande internationell konferens som samlar investerare och ledande befattningshavare från den internationella biotech- och läkemedelsindustrin.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar