WntResearch VD avgår efter årsskiftet

Report this content

WntResearch VD, Peter Morsing har meddelat styrelsen att han avslutar sin anställning och lämnar bolaget sista februari 2021.

Peter Morsing anställdes som VD i december 2017 med uppdraget att utforma och starta den kliniska fas-2 studien för att visa resultat för en utlicensiering av Foxy-5.

Under nuvarande förutsättningar och status för Covid-19, finns det förutsättningar för att en rimlig bedömning av potentialen för Foxy-5 kan avläsas under Peter Morsings kvarvarande tid på VD posten.  Därför anser han nu tidpunkten lämplig för att ge en ny VD goda möjligheter att sätta sig in i verksamheten och ta bolaget vidare mot kommersialisering.

”Att planera, starta och driva en cancerstudie är ett stort arbete. Vi är en liten organisation och Covid-19 har skapat förseningar som gör att jag tar NeoFox-studien till ett delmål med interimsdata. Det har varit ett mycket spännande och utmanande arbete och jag känner mig trots allt tillfreds med vad vi åstadkommit under rådande omständigheter ” säger Peter Morsing.

”Vi beklagar Peters beslut att lämna WntResearch, men ser även möjligheter i att definiera en ny profil som är anpassad till bolagets framtida behov. Under tiden fram till februari kommer Peter att fokusera på att driva NeoFox-studien mot interimsdata för att kunna lämna över resultat till efterträdare som bas för samarbete alternativt utlicensiering av Foxy-5”  säger WntResearchs styrelseordförande Gudrun Anstrèn.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar