Women In Tech tar tempen: Nio av tio kvinnor inom tech engagerade i jämställdhetsfrågan, men 40% har övervägt att lämna branschen

Idag den 8 mars på Internationella Kvinnodagen går Women In Tech (WIT) av stapeln i Stockholm för femte året i rad. WIT har i samarbete med nätverket The Social Few gjort en undersökning bland sina 4 000 medlemmar hur de ser på branschen. Resultatet visar på ett omfattande engagemang för jämställdhet i en industri med fortsatt mycket stora utmaningar.

Undersökningen genomfördes bland WITs medlemmar i slutet av februari 2018. 90% av de tillfrågade svarar att de känner ett personligt engagemang i jämställdhetsfrågan – och lika många menar på att de skulle tacka nej till ett jobb på ett företag som inte prioriterar jämställdhet och mångfald.

Undersökningen visar också att

  • 40% av respondenterna har övervägt att lämna branschen och anger skäl som sexism och ojämlikhet
  • Över 70% av respondenterna uppger att de har blivit behandlade annorlunda på grund av sin könstillhörighet genom bland annat nedsättande kommentarer, sexism, utfrysning, kommentarer om utseende, lägre lön och härskartekniker
  • 50% uppger att de har upplevt sexism eller sexuella trakasserier i ett professionellt sammanhang – och bara 36% tror på en jämlik bransch om tio år
  • Ökad synlighet av kvinnliga förebilder och mer uppmuntran att utforska teknik i skolan ses som de viktigaste åtgärderna för att förbättra jämställdheten.

- Det är väldigt viktigt för företag att se över hur man arbetar med jämställdhet och inkludering. Inte enbart för varumärkesarbetet sett ur ett arbetsgivarperspektiv, utan främst för att skapa hållbar tillväxt. Att attrahera en homogen del av samhället är helt enkelt inte hållbart. McKinseys studie ”Why Diversity Matters” visar att jämställda företag har 15 procents högre avkastning än företag i samma bransch som inte jobbar med frågan, säger Suzan Hourieh Lindberg, Grundare av The Social Few och Affärsutvecklare på Berghs School of Communication.

MTG och Bonnier är två av bolagen som varit med och arbetat med WIT under ett flertal år, MTG ända sedan starten 2014. WIT skapas genom ett unikt samarbete när flera av Sveriges tyngsta aktörer inom tech och media gemensamt lyfter frågan om att få in flera kvinnor i tech-branschen.

En jämlik arbetsplats med mångfald är kreativare, mer framgångsrik och roligare att jobba på. Det ser vi varje dag på MTG där många språk talas i korridorerna och där kvinnor representerar 60% av vår svenska ledningsgrupp. Det är tydligt i undersökningen att branschen har mycket kvar att arbeta med och WIT är ett av flera viktiga initiativ för att åstadkomma förändring. WIT visar att vi är många inom media- och techindustrin som tar frågan om jämställdhet och mångfald på allvar, men främst lyfter eventet fram de kvinnliga förebilderna och inspirerar fler kvinnor att söka sig till branschen, säger Anders Jensen, VD för MTG Sverige och EVP MTG Nordic Entertainment.

Tomas Franzén är VD för Bonnier AB, där målet är att nå jämn könsfördelning på alla ledande positioner inom Bonnier till 2020.

- Grundfrågan om rättvisa karriärvillkor är principiellt viktig, men också en kritisk framgångsfaktor för oss som företag. Vi har inte råd att slarva bort talang. Det som kommer fram tydligt i undersökningen är att den här gruppen av potentiella framtida medarbetare kommer att välja bort arbetsgivare som inte har ett aktivt och äkta engegemang i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Jag tror inte att det är svårare eller lättare att nå jämställdhet i våra branscher än i andra delar av näringslivet. Men vi får vara självkritiska, och konstatera att vi har ett jobb att göra, säger Tomas Franzén.

Liksom tidigare år är WITsthlm kostnadsfritt och öppet för alla och engagemanget har varit enormt; när de 1300 biljetterna släpptes tog de slut på 120 sekunder. WIT går av stapeln på Folkets Hus vid Norra Bantorget och dagen kommer även gå att följa live på streamingtjänsten Viafree och på WITs hemsida. Bakom årets event står elva huvudpartners i ett unikt samarbete; Accenture, Bonnier, Cybercom, EY, Google, HTC Vive, Kindred, MTG, Nasdaq, Scania och Tieto.

För mer information om programmet, besök www.womenintech.se. Följ eventet i sociala medier via #WITsthlm2018

Kontakt: 

Press
Jessica Sjöberg
VP Corporate Communications, MTG 
jessica.sjoberg@mtg.com, +46 764 94 09 13 

The Social Few
Suzan Hourieh Lindberg
Founder & CGO, TSF
suzan@thesocialfew.com, +46 735 04 36 84

Women in Tech började som ett event på Internationella kvinnodagen 2014. Sedan dess har WIT vuxit till en gemenskap, en plattform och en rörelse. Målet för WIT är att inspirera kvinnor att välja en karriär inom media och teknik, genom att tillhandahålla nätverk och erfarenhet från framgångsrika kvinnor och män från både företags- och entreprenörsvärlden.  

Taggar:

Prenumerera