Överenskommelse om förbindelse att konvertera konvertibler till aktier

Idag har samtliga innehavare av konvertibler med ISIN-kod SE0008587067 i Wonderful Times Group AB (publ) ingått avtal med förbindelse om att i enlighet med konvertibelvillkoren konvertera samtliga sina konvertibler till aktier. Konvertibellånet uppgår nominellt till 10 000 000 SEK och förfaller till betalning den 30 december 2018.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att samtliga konvertibelinnehavare ställt sig bakom dagens överenskommelse. Allt annat lika kommer Wonderful Times Group efter full konvertering i slutet av 2018 ha en mycket god finansiell ställning med en låg nettoskuldsättning. Vår likviditetssituation har succesivt stärkts under 2017 och dagens överenskommelse med konvertibelinnehavarna utgör en viktig milstolpe på vägen mot ett finansiellt ännu starkare WTG” säger Sofia Ljungdahl

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar