Preliminärt resultat för det andra kvartalet 2020

De preliminära siffrorna för det andra kvartalet 2020 visar på en omsättningsminskning med ca 20% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kvartalet började mycket svagt, vilket kan härledas till samhällets åtgärder för att bekämpa spridningen av Covid-19, men försäljningen har successivt förbättrats. Juni var den klart bästa månaden i kvartalet.

Det preliminära resultatet för kvartalet är, trots omsättningstappet, något bättre än motsvarande kvartal föregående år. Detta efter hårt kostnadsfokus.

Den fullständiga rapporten för det andra kvartalet 2020 släpps den 31 augusti.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar