Wonderful Times Group Delårsrapport April - Juni 2019

Report this content

April-juni 2019

 • Omsättningen uppgick till 19,7 MSEK (20,5).

 • EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,8).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -0,8 MSEK (1,9).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (0,6).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,24).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,05 SEK (0,2).
   

Januari-juni 2019

 • Omsättningen uppgick till 38,9 MSEK (41,9).

 • EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (3,5).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -7,2 MSEK (2,5). Övergången till ny finansieringslösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (0,8).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,33).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,31).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

På årsstämman i maj 2019 utsågs Ola Brageborn, Christian Appel samt Eva Engelbert till nya styrelseledamöter.


VD-kommentar

Kvartalet inleddes med den återhämtning i omsättning som jag nämnde i föregående kvartalsrapport. Den initiala nedgången, relaterad till Top Toys konkurs, bromsades upp i och med att volymerna fördelades ut på andra branschaktörer. Branschens ledande aktörer inom fysisk handel har tagit över attraktiva butikslägen från den konkursdrabbade kedjan och vi ser nu, efter många års kanalglidning till förmån för e-handel, en ökning av försäljning till den fysiska handeln.

Det är dock en svårnavigerad marknad i kraftig förändring. Kvartalets omsättning har påverkats negativt av de strukturella problem vi ser i e-handeln. E-handelns aktörer brottas med dålig lönsamhet och finansiella, logistiska och organisatoriska utmaningar pga hög tillväxt.

Lönsamheten i kvartalet har påverkats negativt av nämnda volymminskning samt av valutakursens påverkan på marginalbilden.

WTG står dock starkt. Vi är ett lönsamt företag med bred kundbas och en stark finansiell ställning. Vi tar nya spän- nande affärer och jobbar med att hela tiden utveckla och förfina vårt produktutbud. Vi ser att de satsningar vi gjort på nya varumärken, egenutvecklade produkter samt på produkter med hållbarhet i fokus har tagits emot väl. Vi ser fram emot att fortsätta vår omställningsstrategi för att framgent fortsatt vara en relevant aktör i vårt branschsegment.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar